#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #67 #68/2557

อังคาร 17/6/57 … ( 17.20 น. )

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 67/2557
เรื่อง แต่งตั้้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
เพื่อนๆ ใช้แว่นขยาย อ่านเองนะครับ!!

10418291_587798648000276_4597729649077363197_n10325272_587798684666939_5108464858632546379_n

อังคาร 17/6/57 …( 15.30 น. )

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 68/2557
เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว

cr. cathay mee

10409325_587734991339975_8209184570236864068_n

 

#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #68 #67 #66 #65/2557

อังคาร 17/6/57 … ( 17.20 น. )

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 67/2557
เรื่อง แต่งตั้้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

10418291_587798648000276_4597729649077363197_n10325272_587798684666939_5108464858632546379_n

อังคาร 17/6/57 …( 15.30 น. )

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 68/2557
เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว

10409325_587734991339975_8209184570236864068_n

เสาร์ 14/6/57.. ( 20.55 น. ให้ว๊อซ์ทีวี. และทีนิวส์ ออกอากาศได้ )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 65/2557
เพื่อนๆ อ่านเอาเองนะครับ!!

คสช.ไฟเขียวให้ “ว้อยซ์ทีวี” กับ “ทีนิวส์” ออกอากาศได้ตามปกติ
แต่ห้ามสร้างความขัดแย้งและขัดขวางการทำงานของ คสช. ตลอดระยะเวลาออกอากาศ cr. cathay mee

10474454_586128038167337_1787297601102369772_n

สาร์ 14/6/57..(20.55 น. ให้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ คาดว่ามี 500 สถานี )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 66/2557
เพื่อนๆ อ่านเอาเองนะครับ!!

คสช. ให้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ กสท.อนุญาต ในเบื้องต้นคาดว่ามีประมาณ 500 สถานี

10269376_586131794833628_2286485454873278148_n