#จันทร์ ๒๕ #สิงหาคม ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ ของประเทศแล้ว
Monday, August 25, 2014

10430506_624095227703951_5412420947284780_n