#คสช. #ไม่มีน #โยบาย #ในการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกของสื่อและประชาชน #HATE #SPEECH

Freedom of speech, but no hate speech
… คสช. ไม่มีนโยบายในการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกของสื่อและประชาชนที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมากจะเป็นการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การบังคับใช้กฎหมายนั้นได้เจาะจงเฉพาะต่อการแสดงออกในลักษณะยุยง ปลุกปั่น และบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น ข้อความที่เป็น “Hate Speech” หรือ “วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง” ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันหลักของชาติได้เท่านั้น
Freedom of speech, but no hate speech .. Is not a policy to restrict freedom of the media and public opinion is properly according to the law. For the most part they are getting cooperation from various sectors in the powerful creative. The legislation is intended only to show off in such a way to incite. Agitate and distort the facts, such as the text as “Hate Speech” or “discourse that create hatred,” which is considered a violation of the rights of others, which may be causing a conflict in society increases and can affect the stability of the nation and the main institutions of the nation.

10460557_1472023853041421_8964495085475682210_o

#กรณีข่าวลือกลุ่มคนแต่งกายคล้ายทหารบุกยึดทรัพย์สินชาวบ้าน #ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุดรธานี

# กรณีข่าวลือกลุ่มคนแต่งกายคล้ายทหารบุกยึดทรัพย์สินชาวบ้าน ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุดรธานี

… ตามที่มีการปล่อยข่าวลือในระบบสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ว่า “มีทหารเข้าตรวจค้นบ้านเรือนและยึดทรัพย์สินประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิศัย จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุดรธานี” นั้น
… คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
… “จากการตรวจสอบกับหน่วยราชการในพื้นที่ ทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด คาดว่า การปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็นเจตนาของผู้ไม่หวังดีที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของทหาร และสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดขึ้น ซึ่งการปล่อยข่าวลือลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์”
… และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า
“ในการเข้าตรวจค้นหรือจับกุมนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีหมายศาลหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นใดแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้นทราบ ก่อนเข้าดำเนินการ และในการปฏิบัติจะเป็นการตรวจค้นร่วมกัน ทั้งตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเจ้าของสถานที่ร่วมสังเกตการณ์ในระหว่างทำการตรวจค้นด้วย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันที”
… พร้อมกันนี้ อยากขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน “อย่าได้หลงเชื่อข่าวลือใดๆ ที่ปล่อยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัด และขอให้ตรวจสอบข่าวสารกับหน่วยงานของรัฐ ก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวดังกล่าว”
… จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10372792_1459534830956990_5262873960063052376_n

https://www.facebook.com/PeaceandOrderMaintainingCommand

 

#ข่า #กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย #คสช. #สั่งระงับระบบ #facebook #ใน #ขณะนี้นั้น

UPDATE   . กรณี Facebook ของผู้ใช้งานในไทยกว่า 26,000,000 account ล่ม นั้น ทาง คสช. ทราบดีถึงผลกระทบ และ คสช. ได้เร่งรัดให้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ภายในเวลาที่คิดว่าคงไม่ช้าเกินไป
. ทั้งนี้ อยากเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า คสช. มีการดำเนินการเฉพาะต่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายปลุกปั่น ยุยง และก่อให้เกิดความขัดแย้ง รวมถึงการล่วงละเมิดสถาบันฯ เท่านั้น และยึดแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด
. แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะถูกตำหนิจากพี่น้องประชาชนมากกว่าวันละ 2 – 300 สาย ทางโทรศัพท์ และมากกว่าวันละ 200 อีเมล์ ว่า “เหตุใดดำเนินการช้า” หรือ “เหตุใดไม่ดำเนินการ” แต่
. อย่างไรก็ตาม คสช. ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายในการปิดกั้นข่าวสารและlสิทธิในการรับรู้ของพี่น้องประชาชนในส่วนที่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด ไม่ว่าทาง Facebook ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 26,000,000 account, Line, YouTube, Twitter, Instagram หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม
. นอกจากนี้ กรณีมีผู้นำภาพการปิดกั้นมาแอบอ้างบิดเบือนว่าเป็นการดำเนินการตามคำสั่ง กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย นั้น
. ขอเรียนให้ทราบว่า ชื่อ Facebook นี้ ยึดตามของเดิมก่อนตั้ง คสช. และเพื่อไม่ต้องการให้ทุกท่านเกิดความสับสนกรณีเปิดเพจ คสช. ขึ้นใหม่ ว่าเป็นเพจปลอมดังเช่นที่มีผู้อื่นจัดทำขึ้นหลายเพจตามที่ปรากฏ ดังนั้น คสช. จึงยังคงใช้เพจเดิม
. ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นการดำเนินการภายใต้ ชื่อ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” เท่านั้น ดังนั้น ภาพดังกล่าวจึงเป็นการจงใจทำขึ้นเพื่อบิดเบือนให้ร้ายต่อการดำเนินงานของ คสช. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบกับทาง ICT ได้โดยตรง เนื่องจากการปิดเว็บไซต์ใดๆ จะต้องมีการขึ้นภาพสัญลักษณ์ (Logo) ของหน่วยงานที่ปิด อาทิ ICT หรือ คสช. แต่ในภาพดังกล่าวไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ เลย จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า ภาพดังกล่าวเป็นการทำปลอมขึ้น
. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10407091_1458919227685217_6768520378514732538_n

 

กรณีสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ล่ม (Facebook Down)
. ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ล่ม (Facebook Down) ในช่วงเวลาประมาณ 16.20 นาฬิกา และปรากฏการเผยแพร่ข่าวลือว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้สั่งระงับสื่อสังคมออนไลน์ facebook นั้น
. คสช. ขอยืนยันว่า ทาง คสช. ไม่มีนโยบายในการปิดiะบบสื่อสังคมออนไลน์ facebook. ตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ คสช. ได้มอบหมายให้ “คณะทำงานติดตามสื่อ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (ICT) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
. ภายหลังการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคที่ระบบ Gateway. และทางกระทรวง ICT และบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว โดยล่าสุดทาง คสช. ได้รับการแจ้งยืนยันว่า ระบบ Gateway และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สามารถกลับมาใช้งานและให้บริการได้ตามปกติแล้ว เมื่อประมาณเวลา 16.45 นาฬิกา

*** หมายเหตุ *** Gateway คือ ประตูหรือช่องทางสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างชนิดกันให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ Continue reading “#ข่า #กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย #คสช. #สั่งระงับระบบ #facebook #ใน #ขณะนี้นั้น”

#note #information #กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย #CORRECTION

UPDATE 24-5-57

10269236_1457166794527127_8929973781999966622_o

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เช่น แจ้งว่ามีการปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย ไลน์ ยูทูป เป็นต้น โปรดรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช. หมายเลข 094-1286273-9, 094-2349312-4
Let the people do not fall through online media and news information, for example, says the Internet is turned off or solo Asian media line was two years. Please note the correct information from the army TV and radio station.

People who want information about a complaint or notice of clues. Illegal actions, please feel free to contact the public relations Center at khasot. No. 94-1286273-9, 94-2349312-4.

10410163_1456680697909070_286959955603677663_n

 

ขอประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด เพจในภาพไม่ใช่เพจทางการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่อย่างใด เพจทางการของ คสช. มีเพจเดียว (คือเพจนี้) ซึ่งเป็นเพจเดิมของ กอ.รส. และเนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค จึงทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ

10330313_1456717731238700_3194139990944572012_n

 

https://www.facebook.com/PeaceandOrderMaintainingCommand?fref=nf