!! #ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ #DKBA # စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာ

ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ (DKBA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာ
မတ္ — ၂၁ – ၂၀၁၅
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ တာ၀န္မွအနားယူၿပီး ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို တာ၀န္လြဲေျပာင္းခန္႔အပ္လိုက္သည့္ အမိန္႔စာကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

DKBADKBA

!!! #DKBA #ကလိုထူးေဘာ #စစ္ဌာနခ်ဳပ္ #ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅

DKBA ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅
အမ်ားသိေစရန္ေၾကၿငာခ်က္
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို ့၏ ေတာင္းဆိုဆႏၵၿပမႈမ်ားအေပၚ ေသြးထြက္သံယိုနည္းလမ္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္း။ ။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့မ်ားမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ေသြးထြက္သံယိုမႈ တစံုတရာ ၿဖစ္ေပၚေစပါက မိမိတို ့တပ္ဖြဲ ့မွလည္း နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အေထာက္အကူၿပဳ ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ ရဲတပ္ဖြဲ ့စခန္းမ်ားအား (မြန္ၿပည္နယ္-ကရင္ၿပည္နယ္) ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုယ္စား တုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိၾကေစရန္ ေၾကၿငာအပ္ပါသည္။
ပံု
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္

DKBA STUDENTS,FARMERS

#DKBA #ရွင္းခ်က္ထုတ္ #STATEMENT #INTERNET #MEDIA #KOKANG

အမ်ားသိေစရန္ ေက်ညာခ်က္

အင္တာနက္သတင္းမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ DKBA မွ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး MNDAA ေခၚ ကိုးကန္႕ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အား တုိက္ခုိက္မည္ဆိုသည္မွာ လုံးဝမဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းႏွင့္ MNDAA ေခၚ ကိုးကန္႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕သည္ မိမိတို႕နဲ႕ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအတြက္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေနသည္ကို အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ မဟာမိတ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီီးသီးႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား မိမိတို႕အေပၚ နားလည္မႈ မလြဲၾကရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ေခၚ MNDAA သည္ မိမိတို႕နည္းတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္စု ျဖစ္သည္ကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိပါရန္ ေက်ညာအပ္ပါသည္။ cr. u naing win

10422210_647739768687595_285248084676342050_n