!! #คำสั่ง #หน. #คสช.#19/2558 #ม.44

เด้งระนาว ตาม ม.44 !! คำสั่ง หน.คสช.19/2558 เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น (เด้ง 71 ขรก.) คาดรอสอบเอี่ยวโกงหรือไม่ >> ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, นายก อบจ.ปากน้ำ “ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” โดนด้วย และอื่นๆอีกเพรียบ .. เพื่อนๆอ่านดูเองนะ !! cr. cathay mee

 คำสั่ง หน.คสช.19/2558

 คำสั่ง หน.คสช.19/2558

 คำสั่ง หน.คสช.19/2558

 คำสั่ง หน.คสช.19/2558 คำสั่ง หน.คสช.19/2558