!! #ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကုိ #ဖ်က္စီးသူ ၏ #ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း။

11057803_706685216127599_2693790994699570919_n

11750613_736027366525277_2155795152826814425_n

11745520_813579542094312_5004010878129220520_n11745593_706685236127597_8081446715237359464_n

ၾကံခင္းျမိဳ႕ရဲ႕အသည္းႏွလုံး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကုိ ဖ်က္စီးသူ
၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း။
____________________
အမည္ >>> ျဖိဳးေက်ာ္ေဌး (ခ) ငျဖိဳး
အဖအမည္ >>> ဦးေမာင္ေခ်ာ
အသက္ >>>. ၂၇
မွတ္ပုံတင္ >>> ၁၄/ ဟကက (ႏုိင္)
၀၀၃၁၀၉
လူမ်ဳိး/ ဘာသာ>>> ဗမာ / ဗုဒၶ
ပညာအရည္အခ်င္း >>> ဆယ္တန္း
အလုပ္အကုိင္>>>> ငါးပိ ငါးေျခာက္ေရာင္း/ဝယ္

လက္ရွိဘက္ရဲျမိဳ႕ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္
တြင္ေနထုိင္ျပီး စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး
ရာမ ေဆးျပားမ်ားသုံးစြဲထားေၾကာင္း
သိရ။

တရားခံအား ၾကံခင္းရဲစခန္းတြင္
ထိန္းသိမ္းထားရွိျပီး ေမးျမန္းစစ္
ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္
လ်က္ရွိျပီး ၾကံခင္းျမိဳ႕၏ အေျခေန
မွာ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္လ်က္ရွိပါသည္။

B.G ( kyankhin )

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s