!! #“ေတာင္ႀကီးသားေတြ ကံဖယ္ေပလို႔ေပါ့” #BOMBS #HANDMADE #FOUND

“ေတာင္ႀကီးသားေတြ ကံဖယ္ေပလို႔ေပါ့”
==========================
၁၄.၅.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၊ ဂႏုိင္ကန္ (ေရစုကန္)ထဲမွ ပီနံအိတ္ႏွစ္လုံးႏွင့္အျပည့္ လက္လုပ္ဗုံးေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။
ေျခာက္လက္မခန္႔ရွည္ေသာ ႏွစ္ဖက္ပိတ္လက္လုပ္ဗုံးက ၁၃ လုံး။
ခုႏွစ္လက္မခန္႔ရွည္ေသာ ႏွစ္ဖက္ပိတ္လက္လုပ္ဗုံးက ၁၂ လုံး။
လွ်ပ္စစ္ ဒီတုိနီတာ ၂၁ ခုပါတဲ့ ပီနံအိတ္ ၂ လုံးပါ။
ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ကုိ ဂ်ဟဒ္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ပုံရပါတယ္။ ဟာဂ်ီျမင့္သိန္း ဗုံးလုပ္ရင္း ေပါက္ကြဲရာမွ ကြင္းဆက္လုိက္မွာစိုးလုိ႔ ေရစုကန္ထဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားပုံရပါတယ္။
ေတာင္ႀကီးသားေတြ သတိထားေဟ့။ မြတ္ကုလားဆိုတာ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ႏွင့္ အဖက္ၾကမ္းဖို႔ေလာက္ပဲ အၿမဲေတြးေနတဲ့ေကာင္ေတြပဲ။

Taunggyi on 14.5.2015

10006008_664800143663497_6883975084675791067_o10986810_664800153663496_318644418392934963_o11259206_664800150330163_4350342061535539105_o

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s