!! #ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ုရက္ #Arakan #National #Network

Arakan National Network (ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ုရက္)
”ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားေတြက ဖိတ္ေခၚလာမယ္ဆိုုရင္ သူ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသိုု႕ ကိုုယ္တိုုင္သြားေရာက္ေလ့လာ စစ္ေဆး
လိုုေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ တိုုးရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခြင့္အေရး အထူး စံုုစမ္း စစ္ေဆးေရး ကိုုယ္စားလွယ္ Special Rapporteur:
Ms. Victoria Tauli Corpuz “ မွ ေျပာေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ရွိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေဆာက္အဦးတြင္ ရခုုိင္အေရးတက္ႀကြလႈပ္ရွားသူတိုု႕ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခြင့္အေရး အထူးစံုုစမ္း စစ္ေဆးေရး Special Rapporteur: Ms. Victoria Tauli Corpuz ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုမႈတရပ္
(၄၊ ၂၈၊ ၂၀၁၅)ရက္က ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ထိုု ေတြ႕ဆံုုမႈတြင္ ပါ၀င္သူတဦးျဖစ္သည့္ ခိုုင္ဘခင္မွ ” က်ေနာ္တိုု႕ အခ်က္ (၄)ခ်က္ကိုု အဓိက ထားၿပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
၁။ အာဏာခြဲေ၀မႈႏွင့္၊ သယံဇာတခြဲေ၀ေပးမႈမရွိျခင္း..။
၂။ ရခုုိင္တမ်ဳိးသားလံုုး ပညာေရးနိမ့္က်မႈ။
၃။ ဆင္းရဲမြဲတည္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြါမႈ မ်ားျပားလာျခင္း။
၄။ ရခုုိင္တမ်ဳိးသားလံုုး ဘ၀လံုုၿခဳံမႈ မရွိျခင္း..။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ခေလးသူငယ္မ်ား ဘ၀လံုုၿခဳံမႈကင္းမဲ့ေနျခင္း။
အဲဒီေခါင္းစဥ္ေလးခုုေအာက္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
ရခုုိင္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမႏြယ္ႏြယ္ဦးမွ ” ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ ေနထိုုင္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘ၀လံုုၿခဳံမႈ ကင္းမဲ့ေနရတာကိုု ရခုုိင္ျပည္မွ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ မသီတာေထြး ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းဆရာမေလးႏွစ္
ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးအသတ္ခံခဲ့ရတာကိုု ခိုုင္းႏႈိင္းေထာက္ျပခဲ့ေၾကာင္း…။ သိရွိရပါသည္….။
ရခုုိင္ျပည္တြင္ သဘာ၀ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည့္တိုုင္ ရခုုိင္တမ်ဳိးသားလံုုး ဆင္းရဲတြင္းက ရံုုးမထြက္ႏိုုုုင္ျခင္းဟာ တန္းတူအခြင့္ေရး မရွိသည့္အတြက္ျဖစ္
ေၾကာင္း—
”ရခုုိင္ျပည္က ထြက္တဲ့ သယံဇာတေတြဟာ ရခုုိင္တိုုင္းရင္းသားေတြကသာ ပိုုင္ဆိုုင္ေၾကာင္း၊ဒါ့အျပင္ ရခုုိင္တိုုင္းရင္းသားေတြအေနျဖင့္ မိမိတိုု႕လူမ်ဳိးတည္တန္႕
ေရးအတြက္ မိမိတိုု႕ ၏ စာေပ သမုုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုု ထိမ္းသိန္းၾကရန္ သူမအေနျဖင့္ တိုုက္တြန္းလိုုေၾကာင္း“ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခြင့္အေရးအ
ထူးစံုုစမ္းစစ္ေဆးေရး Special Rapporteur: Ms. Victoria Tauli Corpuz ကေျပာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္..။
——–
ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ANP ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
11163936_635717636561935_8029498744859994181_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s