Skip to content

!! #4 #สมาคมสื่อ” #ค้านคสช. !!! #ออกม. #44 #ลดอำนาจสื่อ

April 2, 2015

Remark: นับวันพี่ท่านจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ มีแต่เอาอกเอาใจทรราชอย่างเดียว แต่ก่อนไม่เห็นมีปากมีเสียงเลย ตอนนี้ร้องกันระงม สงสัยปากแห้งมั่ง

4 สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ค้านคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 3 เหตุไร้หลักเกณฑ์

1012967_826571054062991_2955052797253874408_n10425415_826570977396332_7164528345715777765_n11102739_826571024062994_7086532153483336252_n11128713_826570940729669_6374594033958727358_n-1

1.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2.สภาการหนังสือพิมพ์
3.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
4.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

4 สมาคมสื่อ ร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้าน คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เม.ย.58 ในข้อ 5 ที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด และได้กำหนดโทษผู้กระทำความผิดไว้ 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่า เป็นการให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง ไม่มีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติที่ชัดเจนว่า ข้อความใดทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร

4 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีความเห็นร่วมกันว่า หัวหน้า คสช. ควรให้นโยบายที่ชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่ หรือกำหนดมาตรการหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามอำนาจในวรรคสองของข้อ 5 ที่ชัดเจน เพื่อประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนทุกแขนงซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งดังกล่าว จะได้มีความสบายใจขึ้นว่า การใช้อำนาจตามบทบัญญัติ มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ดังที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้สัญญาประชาคมไว้ เพราะคำสั่งดังกล่าวกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างยิ่ง เพราะกรณีนี้น่าจะกระทบต่อการประเมินสถานะของประเทศในด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนของประชาคมโลก และจะเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลกวันที่ 3 พ.ค.นี้  CR.Naphat Kongsorn

Remark: นับวันพี่ท่านจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ มีแต่เอาอกเอาใจทรราชอย่างเดียว แต่ก่อนไม่เห็นมีปากมีเสียงเลย ตอนนี้ร้องกันระงม สงสัยปากแห้งมั่ง

No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: