Skip to content

#เกาะอัมบน #รายงานพิเศษ #ประเทศอินโดนีเซีย #LPN #SAC

March 27, 2015

11069742_885051614869428_8803680670864246484_n รายงานพิเศษ (1) ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย จากการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง หรือ Seafarers Action Center (SAC) โดย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ศรีราชา ได้สำรวจ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ “ตกเรือ” “ประสบความทุกข์ได้ยาก” ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 27 มีนาคม 2558 พบสถานการณ์ปัญหาของลูกเรือไทย และแรงานข้ามชาติที่อยู่บนฝั่ง และในเรือประมง จากการสัมภาษณ์พูดคุย ทั้งหมดจำนวน 51 คน ซึ่งพบว่า Seaman Book ปลอม (หนังสือประจำตัวคนเรือ) เมื่อแรงงานประมงถูกทำเอกสารแสดงปลอม โดยเอกสารดังการถูกทำขึ้นโดยกระบวนการจัดการคนงานทำงานในเรือ และบางรายมีนายจ้างและผู้ประกอบการร่วมด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานประมงตกอยู่ในสภาพดังต่อไปนี้ 1. แรงงานถูกบังคับให้ทำงาน แรงงานตกอยู่ในสภาพการถูกบังคับ เรือประมงการมี Seaman Book ปลอม ในเรือประมงพบเอกสาร Seaman Book ปลอม 80% แรงงานประมงไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศได้ และเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของแรงงานประมง ถูก ไต๋เรือ และส่วนนายจ้างเก็บไว้ บางรายถูกโยนทิ้งน้ำ แรงงานประมงต้องทำงานโดยที่ไม่ได้กลับประเทศเป็นเวลายาวนานกว่า 3 ปีขึ้นไป บางรายถูกทิ้งไว้ 5-19 ปี โดยไม่มีสามารถกลับบ้านได้ และไม่สามารถติดต่อทางครอบครัวได้ กระเป๋าสตางค์และเอกสารหาย ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ และจดจำเบอร์ติดต่อทางบ้านไม่ได้ 2. ปัญหาแรงงานที่ถูกค่าหัว (หมายถึงโดนค่าหัวจากนายหน้าส่งคนลงเรือรายหัว ๆ ละ 30,000- 35,000 บาท) แรงงานกลุ่มนี้จะถูกบังคับให้เซ็นสัญญากู้เงิน (นายจ้างเรียกว่าเงินเบิกล่วงหน้า) และต้องทำงานใช้หนี้ เสมือนแรงงานขัดหนี้ แรงงานกลุ่มที่ถูกค่าหัวจะต้องทำงานหนักและไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทำงานหนักวันละ 20 ชั่วโมง แรงงานกลุ่มนี้ในเรือประมง 100-200 คน ที่เกาะอัมบน มีประมาณ 60-70 % เปอร์เซ็นต์ ในเรือและมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากที่สุด ไม่มีเงิน และไม่มีหนทางได้กลับบ้าน และบางคนเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านในประเทศไทย บางคนมีสติไม่สมประกอบ และบางรายพิการ และไม่สามารถทำงานหนักในเรือประมงได้ ถูกทำร้ายทุบตี และอาจเสียชีวิตไปแล้ว 3. ปัญหาคนที่ถูกเอาเปรียบและให้ค่าแรงงานไม่เป็นธรรม ถูกทำร้ายทุบตีในเรือ และขอกลับบ้านแต่ไต๋ไม่อนุญาต จนกระทั่งกลายเป็นคนตกเรือ (หมายถึงคนที่มากับเรือ ก. และถูกให้ออกจากเรือก. หรือหนีออกมา ต้องเร่ร่อนบนฝั่ง และกลับไปทำงานในเรือ ข หรือทำงานท่าเรือ เป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสาร เร่ร่อนทำงานแลกอาหารบนฝั่ง ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ เพราะไม่มีเอกสารแสดงตัวตน) กลุ่มนี้เร่ร่อนและขอทำงานในเรือประมงที่ขาดคน แต่จะไม่มีโอกาสได้กลับ และไม่มีเอกสาร บางคนอยู่นานถึง 6-15 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 500 คน สรุปจำนวนลูกเรือประมงที่ “ตกเรือ” การทำงานจำนวนแรงงานลูกเรือประมงที่สามารถเข้าถึง ช่วงระหว่างวันที่ 12 – 27 มีนาคม 2558 มีคนไทย 31 คน คนพม่า 13 คน คนกัมพูชา 6 คน คนลาว 2 คน รวม 52 คน ในจำนวนนี้ มีแรงงานลูกเรือไทย กลับประเทศไทยก่อนวันนี้ วันที่ 27 มีนาคม 2558 จำนวน 21 คน ยังเหลืออีก 10 คน ในจำนวน 10 คนที่เหลือ มีแรงงานไทย 1 คน ที่มาทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี ตอนนี้อายุ 21 ปี มีปัญหาสุขภาพ ต้องรักษา และมีแรงงานกัมพูชา 2 คน มาตั้งแต่อายุ 11 และ 13 ปี เคยทำงานที่เกาะเบนจิน่า 6 ปี ตอนนี้ขอความช่วยเหลือที่เกาะอัมบน ถูกส่งกลับและถูกนำมาขายครั้งที่สอง ตอนนี้ถูกพามามากกว่า 10 ปี และยังไม่ได้กลับบ้านไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้ กลุ่มนี้ที่รอความช่วยเหลือและบางคนมีอาการทางจิตประสาท เนื่องจากการถูกกระทำ และทำร้ายร่างกายเป็นเวลายาวนาน จะรายงานฉบับที่ 2 ต่อไป ขอขอบคุณ สมพงค์ สระแก้ว รายงาน ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย 27/3/2558 21 แรงงานไทย จากอัมบน จะได้กลับเมืองไทยค่ำนี้นะครับ 11059793_939392282747350_8322891436927938848_n 1979297_884137201627536_6578335376493457081_o 10855136_884137194960870_8581191315492595851_o11015919_884137208294202_1775711514977496790_o ลูกเรือประมงไทยที่ “ตกเรือ” ณ เกาะอัมบน จำนวน 21 คน ฝากขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้รับการประสานงานผ่าน “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง (SAC)” มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ที่ดำเนินการช่วยเหลือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนได้กลับบ้านวันนี้ ในจำนวนนี้ มีสองคนที่รอคอยมานาน เมื่อหลังปรากฏเป็นข่าวเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว ต้องหลบหนีจากการไล่ล่าของคนบนเรือเพื่อที่จะนำลงไปทำงานบนเรืออีกรอบ แต่วันนี้ช่วยเหลือปลอดภัยแล้ว และพร้อมจะกลับบ้านไปจูบพื้นแผ่นดินไทยและสู่อ้อมกอดของครอบครัว ขอขอบคุณ สมพงค์ สระแก้ว 27/3/2558 Ambon City 1507263_884104424964147_249546980227489994_o11088397_884104421630814_5746498338440390771_n โปรดรอ รายงานสถานการณ์เชิงลึก ลูกเรือประมงไทย พม่า กัมพูชา และลาว ณ เกาะอัมบน อินโดนีเซีย บ่ายๆ วันนี้ และสองทุ่มกว่า วันนี้ พี่น้องชาวไทยเตรียมรับ ลูกเรือไทย 21 คน กลับบ้าน ภายกลังจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง (SAC- LPN) ลงมาปฏิบัติการครั้งที่ 7 ยังมีลูกเรือไทยที่ “ตกเรือ” จำนวน 7คน รอทำเอกสาร ประสานกับทางการไทย ที่อินโดนีเซีย อีกครั้ง สมพงค์ สระแก้ว รายงาน 27/3/2558 11083875_884060861635170_3381838106374205363_n https://www.facebook.com/sompong.srakaew 11083884_880194002021856_7027815267521282831_n

https://democracyforburma.wordpress.com/2015/03/28/คลิป-แรงงานไทย-จากอัมบน/

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: