#မႏၲေလးတြင္ #ဗ.က.သ #အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရ

you can get arrested @ europe  too ” demolishing private or state property”

မႏၲေလးတြင္ ဗ.က.သ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရ
———————————-
• လြန္ခဲ့သည့္ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုရဲရင့္ပိုင္မွဴ း ႏွင့္ ကိုရႈိင္းမင္းတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား ခဲ့သည္။
• ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးကို မႏၲေလး အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၆၆ လမ္းက်ံဳး အေရွ႕ဘက္ အလုပ္သမားေဆးရံုေရွ႕တြင္ ပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လက္ထိပ္ခတ္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
• ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ၍ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဗ က သ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပိုက္စိတ္တိုက္ လိုက္လံရွာေဖြ ဖမ္းဆီးလ်က္ရိွသည္။

Photo by Ah Mai Ni

11076237_919596331425066_5755465816480742179_n

Breaking News
မႏၲေလးတြင္ ဗ.က.သ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရ
မတ္ ၂၀
လြန္ခဲ့သည့္ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုရဲရင့္ပိုင္မွဴ းႏွင့္ ကိုရႈိင္းမင္းတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား ခဲ့သည္။
၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ည ၈ နာရီခန္႔က ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး နံရံတြင္စာေရးသား ဆႏၵျပခဲ့သျဖင့္ ၈ နာရီ ခြဲခန္႔တြင္ မႏၲေလး အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၆၆ လမ္းက်ံ ဳး အေရွ႕ဘက္ အလုပ္သမားေဆးရံုေရွ႕တြင္ ပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး လက္ထိပ္ခတ္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲ၍ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဗ က သ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုပိုက္စိတ္တိုက္ လိုက္လံရွာေဖြ ဖမ္းဆီးလ်က္ရိွသည္။

photocredit originaluploader fb

ARRESTED SMEAR CAMPAIGNSMEAR CAMPAIGN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s