!! #88 #MPC #ABFSU #ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း #ပင္မ #STATEMENT #DEADLINE #blockages

988945_10206103600377091_5599637905847456992_n https://democracyforburma.wordpress.com/2015/03/10/ေအာင္ေ%E1%80%BBမဗိမာန္-ဘုန္း%E1%82%80က/ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က မေလးမစားျပဳသည့္သေဘာေရာက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ထုတ္ျပန္ 11044543_810843998953225_2924433043422762560_n ဒီမိုကေရစီပညာေရး ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ သတင္းရယူေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ မေလးမစားျပဳသည့္သေဘာေရာက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ျပည္သူလူထုထံ သတင္းတင္ျပေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က မ်ားစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိပါသည္။ ၂။ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈကို ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းမပါဘဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတိုင္း သတင္းတင္ျပေနသည့္အျပင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ဆႏၵျပျခင္းလည္း မရွိသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ႏွိမ္ႏွင္းဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က မေလးမစားျပဳသည့္ သေဘာေရာက္သည္ဟု ေကာင္စီက ရႈျမင္ပါသည္။ ၃။လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုတစ္ႀကိမ္ သတင္းေထာက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္စီက အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

########

10982279_825939644192868_6093090309618515426_n

● လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး
ဥပေဒအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)
မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ●
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
စာအမွတ္ ။ ။ ၆/ ၂၀၁၅ (၈၈)
ရက္စြဲ ။ ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁ဝ ရက္ ၊
၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္။

■ ယေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္ပံတန္းအပါအဝင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊
ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ ကန္ေၾကာက္ျခင္း၊
လူနာတင္ယာဥ္အပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အညိဳးထား
ဖ်က္ဆီးျခင္းစသည့္ တရားလက္လြတ္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။

■ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမွန္သမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္
ရံႈ႕ခ် သည္။ ထို႔အျပင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ားတြင္
ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ အေလးအနက္
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

– ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)

Students  want blockages removed by Mar 10 @ 10am, warning that ‘consequence will be responsible of the govt.’ See Bakatha’s -ABFSU statement enclosed: ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း (ပင္မ) အေရးေပၚအသိေပး ေၾကညာခ်က္ ။ ေန႕စြဲ ။ ။ ၂၀၁၅ ခု ၊ မတ္လ (၈) ရက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႕။ 20521_10152847370758198_4308165953640208438_n

၁။ ၂၀၁၅ ခု ဇန္နဝါရီလ (၂၀)ရက္ ေန႔တြင္ မႏၱေလးျမိဳ့ မွ ရန္ကုန္ျမိဳ့ သို႔ ဦးတည္၍ စတင္ခ်ီတက္လာခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း(ပင္မ)သည္ လက္ပံတန္းျမိဳ့သို႔ (၁၇-၂-၁၅)ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ က်င္းပ ေနေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏စာေမးပြဲရက္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ အေလးအနက္ထား ရည္ရြယ္ျပီး သပိတ္ စစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ခ်ီတက္ျခင္းကို (၁၀)ရက္ ၾကာျမင့္ စြာ ရပ္တန္႕ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂။ (၂-၃-၁၅)ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ တြင္ ျပန္လည္စတင္ခ်ီတက္၍ ရန္ကုန္ျမိဳ့သို႔ ေစာလ်င္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ပဲခူးတိုင္း နယ္/လံု ဝန္ၾကီးမွ ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု အေၾကာင္းျပ တားဆီးခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ထိုေနာက္ (၃-၃-၁၅)ေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီ တြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း သည္ လက္ပံတန္းျမိဳ့မွ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရာ လက္ပံတန္းျမဳိ့ ကၽြန္းကေလးလမ္းဆံုတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွလံုျခဳံေရး အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈ ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ယေန႔ (၈-၃-၁၅)ေန႔ အထိ ရက္သတၱပတ္ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ ထို႔သို႔ ပိတ္ဆို႔ တားဆီး ထားခ်ိန္ ကာလ အတြင္း ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ့သို႔ အခ်ိန္အတို အတြင္း ေရာက္ေစရန္အတြက္အခ်က္(၈)ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕တိုင္ေျပလည္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ၄။ ယခုအခါ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားသည္(၁၁-၃-၁၅)ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို ၾကမည့္ ေက်ာင္းသား ညီငယ္/ညီမငယ္မ်ား အေပၚ တစံုတရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနမႈမ်ား၊ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားလည္း စိတ္ႏွလံုးမခ်မ္းေျမ့ေနသည္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရသည္ကို ပိတ္ဆို႔ တားဆီးခံေနရေသာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ လံုးဝ (လံုးဝ) မလိုလားပါ၍ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္(၈) ခ်က္ႏွင့္ အညီ ရန္ကုန္သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားေရာက္လိုသည့္ ဆႏၵျပင္းျပေနပါသည္။ ၅။ သို႔ပါ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား စတင္ မက်င္းပမီ(၁၀-၃-၁၅) ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထားျပီး လက္ရွိ ပိတ္ဆို႔ထားရွိမႈႏွင့္ အေျခအေန အက်ပ္အတည္းမ်ားကို အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ အေလး အနက္ ထား ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ၆။ အထက္ပါ (၁၀-၃-၁၅)ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္သည္ အစိုးရ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အေရးေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း (ပင္မ) ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခတၱ – လက္ပံတန္းျမိဳ့။ S Y C B မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ ။ S Y C B မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ ။ NLD 10/3/မနက္ဖန္ ၁၀ နာရီ တႏုိင္ငံလုံးက ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံး ဆႏၵျပၾကရန္ အခ်က္ေပးၿပီ။ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္၀င္မ်ားအားလုံးအေနနဲ႔ မနက္ဖန္ ၁၀ ရက္ေန႔ ၃ လပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ အခ်က္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ nld dassk

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s