#ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး #ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ #မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံဃနာယ ကအဖြဲ႔ (ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ) ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႔ (ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အနာ ဂတ္ျမန္မာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူ မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

10384340_668772846583918_524986225931176019_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s