#၂၃.၂.၂၀၁၅ #ရက္ေန ့ #၁၆၀၀ ခ်ိန္ခန္ ့တြင္ … ေလာက္ကိုင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ …

10993965_702355809877317_5449929406392170045_n   10525813_702355686543996_3001283536819597446_n ၂၃.၂.၂၀၁၅ ရက္ေန ့ ၁၆၀၀ ခ်ိန္ခန္ ့တြင္ … ေလာက္ကိုင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ … အက်ဥ္းက် အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား … ေရြ ့ေျပာင္းလာေသာ ယာဥ္တန္းအား … ေလာက္ကိုင္ ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၾကား … BP ၁၄၃ အနီးတြင္ … ကိုးကန္ ့ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ ့မွ … လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္မ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ ့… ေထာင္ကား၁စီး …. က်ည္ထိမွန္ တိမ္းေမွာက္… အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ ၉ဦး ခန္ ့ ဒဏ္ရာရရွိ … ယာဥ္တန္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ား ႏွင့္ … တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ … ရန္သူမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ… ဒဏ္ရာရ အက်ဥ္းသူမ်ားအား … ကြမ္းလံု ေဆးရုံသို ့ပို ့ေဆာင္ ကုသလ်က္ရွိ … cr.ye moe 10999973_702355399877358_1175185008454480258_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s