#ကိုးကန္႕သူပုန္မ်ားဟာ #ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျပီး #စိတ္ႀကြေဆးမ်ား

ကိုးကန္႕သူပုန္မ်ားဟာ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျပီး စိတ္ႀကြေဆးမ်ား

ေကြ်းကာ ေသနတ္ထုတ္ေပး ေရွ႕တန္းသို႕ပို႔ေပေနေႀကာင္း

လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုက္နာသူမ်ားအားအသက္ကို ရန္ရွာေႀကာင္း
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွ ေျပာသည္ဟု သတင္းမ်ား

ထြက္ေပၚေနcr.Lisu Ko Ko CHINESE KOKANG REBELS ABUSING CIVILANS..

1017147_1419809738317366_547733275905357609_n10982217_1419809761650697_7455679124078017542_n11001863_1419809788317361_7341710683753781165_n10169192_1419809748317365_500694722436302910_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s