#ဒါက္တာတင့္ေဆြ #ကိုကန္႔နယ္ေျမသမိုင္း #Kokang #background

KOKANG Kokang background ကိုကန္႔နယ္ေျမသမိုင္း ကိုးကန္႔သမိုင္းေၾကာင္းကို ေရးေနၾကတာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ တရုပ္ TV က ကိုးကန္႔ကို တရုပ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ နယ္ေျမကိုေတာင္ေရာင္းစားသလို လႊင့္တယ္။ ဒါကေတာ့ တရုပ္ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာ ဆန္လြန္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း Kokang ကိုးကန္႔ တရုပ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ထဲမွာ ဒီလိုေရးထားခဲ့မိတယ္။ ၁၈၉၄ အဂၤလိပ္-တ႐ုတ္ နယ္နမိတ္စာခ်ဳပ္အရ မိုင္းလမ္နဲ႔ က်ိဳင္းဟံုကို တရုပ္ကိုေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ အဲဒီနယ္ႏွစ္နယ္ကို အဂၤလိပ္မသ္ိဘဲ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ကို မလႊဲေပးရဘူးလို႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္က ၁၉၁၅ ဇြန္မွာ က်ိဳင္းဟံုနယ္ တစိတ္တပိုင္းကို ျပင္သစ္ကို ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီအတြက္ အဂၤလိပ္ကေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းလို႔ တ႐ုတ္က ကိုးကန္႔နဲ႔ သိႏၷီနယ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္အခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေပးတဲ့အတြက္ ကိုးကန္႔ကို ျမန္မာျပည္၊ ေျမာက္သိႏၷီနယ္ထဲမွာ ထည့္ထားလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္သူ Bertil Lintner (ဘာတဲလ္ လင္နာ) ကေန ကြန္မင့္ ေရးထားတာက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းျပီး သမိုင္းမွန္ျဖစ္ေလာက္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသကို တရုပ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခ်ဳအင္လိုင္းကေန ၁၉၆ဝ မွာ ျမန္မာအစိုးရကုိ လႊဲေပးခဲ့တာမဟုတ္ပါ။ ကိုးကန္႔နယ္ေျမဟာ ၁၈၉၇ ကတည္းက အဂၤလိပ္နဲ႔ တရုပ္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္တဲ့အခါ ျဗိတိသွ်ဗားမားထဲမွာ ပါေနျပီး ျဖစ္တယ္။ တရုပ္အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ခ်ဴအင္လိုင္းနဲ႔ ဦးႏုသေဘာတူခ်က္အရ ကခ်င္ေဒသထဲက Hpimaw ဖီေမာ္နဲ႔ ဝနယ္ေျမထဲက Panhung-Panglao ပန္ဟန္-ပန္ေလာဝ္ တို႔ကို ျမန္မာကေန တရုပ္ကိုေပးျပီး၊ Namwan နမ္ဝမ္ကို ျမန္မာကရတယ္။ အမွန္က အဲဒီနယ္ကို ျမန္မာက ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ပိုင္ေနျပီးသာျဖစ္တယ္။ တရုပ္က ကခ်င္ေျမာက္ပိုင္းကုိ ယူခ်င္ေနတာကိုေတာ့ လက္လႊတ္ေပးတယ္။ ဒီ ၁၉၆ဝ စာခ်ဳပ္မွာ ကိုးကန္႔ေဒသက ဘာမွ ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ကိုးကန္႔နယ္ေျမဟာ ျမန္မာျပည္ထဲမွာသာ ရွိေနျပီးသားျဖစ္တယ္။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၆-၂-၂ဝ၁၅

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s