#ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၁ #ရက္ေန႕ ေလးပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ေ#တာင္းဆိုုခ်က္ #၁၁

ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၁ ရက္ေန႕ ေလးပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ေတာင္းဆိုုခ်က္ ၁၁ ခ်က္နဲ႕ ထပ္တိုုး ေတာင္းဆိုုခ်က္ ၉ ခ်က္ကိုုလည္း အစိုုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ဘက္က သေဘာတူခဲ့ျပီးျပီ။

10255681_721084371338501_3620073567756528823_n10984591_721089408004664_1648242260490543936_o

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ေန ခ်ိန္မွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားေရးကိုု မထိခိုုက္ေစဖိုု႕အတြက္ ရန္ကုုန္ တုုိင္းေဒသၾကီးနယ္ေျမထဲကိုု သပိတ္စစ္ေၾကာင္းဆိုုျပီးလုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ မ်ား ၀င္မလာဖိုု႕ဆိုုတဲ့ တစ္ခ်က္ကိုုပဲ အစိုုးရနဲ႕လႊတ္ေတာ္ဘက္က ေတာင္းဆိုုခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ခ်က္ျခင္း အာမခံ ခ်က္မေပးႏုုိင္တဲ့အတြက္ ႕ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္မ်ားကိုု ဒီမိုုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသိုု႕ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပမည္။ ေက်ာင္းသားထုု၏ သေဘာထားကိုု ျပန္လည္ရယူ၍ ၁၄-၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပ မည့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပန္လည္တင္ျပမည္ လိုု႕ သတင္းထုုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။

ေနာက္ေန႕ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႕ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေတြ႕ခဲ့ျပီးျပီ။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိုု လႊတ္ေတာ္ အတြင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြး ေပးမယ္လိုု႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီေန႕က်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အဆံုုးအျဖတ္က ေက်နပ္စရာျဖစ္ရင္လည္း ရန္ကုုန္ကိုု ဆက္ခ်ီတက္ ျပီး ေအာင္ပြဲခံမယ္။ မေက်နပ္ရင္လည္း ရန္ကုုန္ကိုု ဆက္ခ်ီတက္မယ္ဆိုုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထြက္လာ ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုုေဆြးေႏြးျပီး ဘယ္သူက ဆံုုးျဖတ္ေပးတယ္ဆိုုတာ ေတာ့ မသိ ရပါဘူး။ Continue reading “#ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၁ #ရက္ေန႕ ေလးပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ေ#တာင္းဆိုုခ်က္ #၁၁”