#အရွင္ဦးဝီရသူမွ. #အမ်ဳိးသားဒီမုီကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ကုိ. #ျကိဳဆုိပါေျကာင္း ႏွင့္

အရွင္ဦးဝီရသူမွ. အမ်ဳိးသားဒီမုီကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ကုိ. ျကိဳဆုိပါေျကာင္း ႏွင့္ အဖြဲ့ခ်ဳပ္အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျကည္ညြန္၏ ေဆြးေႏြးမွဳသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္း မ်ား အရလည္းေကာင္း လူ့အခြင့္အေရးႏွင္ တရားမ်တမွဳရွုေထာင့္မွလည္းေကာင္း. အမ်ဳိးဘာသာသာသနာရွုေထာင့္မွလည္းေကာင္း မ်တေကာင္းမြန္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ မ်တမွဳရွိစြာေဆြးေႏြးသျဖင့္. ျကိဳဆုိပါေျကာင္း. ေရးသားထားသည္.

ဝီရသူ – မစုိးရိမ္

“ႀကဳိဆုိပါသည္ NLD”
==============
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔(NLD) ပါတီရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါ။
25.1.2015 ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
လူမႈေရးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
အိမ္ေထာင္ေရးစတဲ့ အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မူလကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးပုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ သေဘာရုိးနဲ႔ တင္ျပပါတယ္။(ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔)
ဦးပဥၥင္းတုိ႔လုိလားတာလည္း အဲဒီပုံစံမ်ဳိးပါပဲ။
ဦးပဥၥင္းတုိ႔ ေတြ႕ႀကဳံေနရတာလည္း အဲဒီအခက္အခဲပါပဲ။
တစ္ျခားဘာသာေတြ ဗုဒၶဘာသာထဲ ေရာက္လာေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းတဲ့ ဥပေဒမဟုတ္ပါဘူး။
ဦးပဥၥင္းတုိ႔ မိခင္ဘာသာကုိ စိတ္မပါဘဲ မစြန္႔ခ်င္ စြန္႔ခ်င္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရတာေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဂတိတရားကင္းရွင္းၿပီး အႏွစ္သာရျပည့္ဝတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ညွိႏႈိင္းသုံးသပ္ေရးဆြဲၿပီး ေတာ့ အတည္ျပဳျခင္းဟာ ပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္လုိ႔ အျပဳသေဘာနဲ႔ အေလးအနက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြား တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဦးပဥၥင္းတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္တာ အဲဒါပါပဲ။
ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳမည့္အစား ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ညီေအာင္ ဘယ္လုိညွိေပးမယ္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ညီေအာင္ ဘယ္လုိျပဳျပင္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါမွ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ
ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့အမတ္
ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွာပါ။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ႏွင့္အတူ NLD ပါတီဝင္အားလုံး ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါေစဗ်ာ…….။
ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)
(27.1.2015 DEMOCRACY Today သတင္းစာကုိ ပူးတြဲတင္းျပလုိက္ပါတယ္။)
==========================================================
“ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား(၁)”
ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္က က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလးဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
(အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
ဒီဥပေဒ (ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ) ျပ႒ာန္းတဲ့ေနရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဒီဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖုိ႔ လုိမလဲ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစား စိစစ္ၿပီးေတာ့ စနစ္တက်ေလ့လာသုံးသပ္ျပ႒ာန္းသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ပုိင္းကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ လုိက္နာရန္ရွိ တဲ့လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာတမ္းေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈရွိဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ စီးပြားေရးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရး ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ေထာင္ေရး စတဲ့အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မူလကကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာကုိ လြယ္ လြယ္ကူကူစြန္႔လႊတ္လုိက္ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး ပုိၿပီး ေတာ့ ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာရုိးနဲ႔တင္ျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ ဥပေဒၾကာင့္ပဲ ဘာသာကူးေျပာင္းဖုိ႔ သြားၿပီးတြန္းအားေပးလုိက္ သလုိျဖစ္ေနမွာကုိလည္း စုိးရိမ္ရပါတယ္။ အဂတိတရား ကင္းရွင္းၿပီး အႏွစ္သာရျပည့္ဝတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာညွိႏႈိင္းသုံးသပ္ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳ ျခင္းဟာ ပုိၿပီးေတာ့ေကာင္းမယ္လုိ႔ အျပဳသေဘာနဲ႔ အေလးအနက္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

10686726_407035929474602_5422991077006508803_n

10428634_407036102807918_2505647047600126968_n10943844_407036146141247_800940694236222436_n10933766_407036229474572_5032487741584831044_n

သတင္းအမွားလုပ္ၾကံမွဳလုိ႕ၾကားသိ ရပါတယ္

10649507_407055249472670_4855729092795460673_n

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s