!! #နမ့္ခမ္းျမိဳ ့နယ္ ကုန္းဆာရြာ ၂၃-၁-၂၀၁၅ #ျပည္သူကရဲကို မူးရစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မွဳ ျဖင့္ျပန္ဖမ္း

23-1-2015 မေန႔ည၁၀နာရီတြင္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕ေကာင္းဆာရြာတြင္မူးရစ္ေဆးဝါးေရာင္းသူဖမ္းမိ
ဗမာရဲအပါအဝင္ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္းသိရွိရ hungry villagers sell drugs -arrested namkham

10940416_640312986096716_1044783639966144489_n10940492_852404954797884_5393240898566729785_n10952082_640312962763385_5955524111634541918_n

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s