#အစိုးရတပ္မ်ား အထိနာ ၊ တပ္မွဳး #အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

အစိုးရတပ္မ်ား အထိနာ ၊ တပ္မွဳး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္
ဖားကန္ ့ ဆိုင္းရာ-ဂင္ဆီ တပ္စခန္း မွာ စခန္း ထိုင္ျပီး ႀကီးႀကပ္ ကြပ္ကဲေနတဲ့ တပ္မ(၆၆) နည္းဗ်ဳဟာမွဳး ဗိုလ္မွဳး ျမင့္သန္း အား ေနာက္တန္းျပန္ပို ့ျပီး တပ္မ(၆၆) တပ္မမွဳး ဗိုလ္မွဳးႀကီး စိုးမင္း ကိုယ္တိုင္ ဆိုင္းရာ-ဂင္ဆီ တပ္စခန္းတြင္ လာထိုင္ကာ အနီကပ္ ထပ္မံႀကီးႀကပ္ ကြပ္ကဲေနေႀကာင္း သိရပါတယ္ ။ အစိုးရတပ္မ်ားအထိနာျပီး တပ္စခန္း အခ်ိဳ ့ျပန္လည္လက္လြတ္လိုက္ရေသာေႀကာင့္ နည္းဗ်ဳဟာမွဳးအား ေနာက္တန္းျပန္ပို ့လိုက္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္။
တပ္မမွဳးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲေနေသာ္လည္း အစိုးရတပ္မ်ား အထိနာေနဆဲျဖစ္ကာ လက္နက္ႀကီးအခ်ဳို ့ ေကအိုင္ေအ ဘက္မွ သိမ္းဆည္းရမိထားေႀကာင္း သိရျပီး တပ္မမွဳး မွ ေဒါသူပုန္ထေနကာ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္း ရိွမည္ထင္ေသာ ေနရာမ်ားသို ့အဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္ေနေႀကာင္း သိရပါတယ္ ။

14949_779773938769474_675315125458247458_n

 

KIA FIGHTING -ဗမာအစုိးရလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕က ကခ်င္ျပည္သူေတြကုိ တံတုိင္အျဖစ္သုံးခ်

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s