#အစိုးရတပ္မ်ား အထိနာ ၊ တပ္မွဳး #အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

အစိုးရတပ္မ်ား အထိနာ ၊ တပ္မွဳး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္
ဖားကန္ ့ ဆိုင္းရာ-ဂင္ဆီ တပ္စခန္း မွာ စခန္း ထိုင္ျပီး ႀကီးႀကပ္ ကြပ္ကဲေနတဲ့ တပ္မ(၆၆) နည္းဗ်ဳဟာမွဳး ဗိုလ္မွဳး ျမင့္သန္း အား ေနာက္တန္းျပန္ပို ့ျပီး တပ္မ(၆၆) တပ္မမွဳး ဗိုလ္မွဳးႀကီး စိုးမင္း ကိုယ္တိုင္ ဆိုင္းရာ-ဂင္ဆီ တပ္စခန္းတြင္ လာထိုင္ကာ အနီကပ္ ထပ္မံႀကီးႀကပ္ ကြပ္ကဲေနေႀကာင္း သိရပါတယ္ ။ အစိုးရတပ္မ်ားအထိနာျပီး တပ္စခန္း အခ်ိဳ ့ျပန္လည္လက္လြတ္လိုက္ရေသာေႀကာင့္ နည္းဗ်ဳဟာမွဳးအား ေနာက္တန္းျပန္ပို ့လိုက္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္။
တပ္မမွဳးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲေနေသာ္လည္း အစိုးရတပ္မ်ား အထိနာေနဆဲျဖစ္ကာ လက္နက္ႀကီးအခ်ဳို ့ ေကအိုင္ေအ ဘက္မွ သိမ္းဆည္းရမိထားေႀကာင္း သိရျပီး တပ္မမွဳး မွ ေဒါသူပုန္ထေနကာ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္း ရိွမည္ထင္ေသာ ေနရာမ်ားသို ့အဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္ေနေႀကာင္း သိရပါတယ္ ။

14949_779773938769474_675315125458247458_n

 

KIA FIGHTING -ဗမာအစုိးရလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕က ကခ်င္ျပည္သူေတြကုိ တံတုိင္အျဖစ္သုံးခ်

#update #THAILAND #UNHCR #FACEBOOK #TWITTER #CLOSED #UNDER #ATTACK #Tang Acheewa #REFUGEE #STATUS

ตั้ง อาชีวะ โดนคนไทยในโอ๊คแลนด์ประณาม

democracy for burma

ตั้ง อาชีวะโดนคนไทยในโอ๊คแลนด์ประนาม

UNHCR พูดหมาๆ บอก คดีช่วย’ไอ้ตั้ง’ ไม่ได้คิดดูหมิ่น-ย่ำยีจิตใจคนไทย
‪#‎ก็มรึงไม่ใช่คนไทยนี่‬!!
“น.ส.วิเวียน ตัน” โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย “ปฏิเสธ” ที่จะให้ความเห็นเรื่องการให้สถานะผู้ลี้ภัยผ่านการดำเนินการของ UNHCR แก่ “ไอ้ตั้ง อาชีวะ” ผู้กระทำความผิด ม.112
โดยนางระบุว่า “ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็นกรณีส่วนบุคคลกรณีใดกรณีหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินuการโดย UNHCR หรือหุ้นส่วน”
ทั้งนี้ เพื่อเหตุผลในการให้ความคุ้มครองและในกรณีที่เป็นความลับ น.ส.ตัน กล่าวว่า “หน้าที่ของ UNHCR คือช่วยเหลือผู้หนีภัย ความขัดแย้งและความรุนแรงทั่วโลก โดยการทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆ การให้สถานะผู้ลี้ภัยกับใคร จึงไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เพื่อมนุษยธรรม ส่วนการที่ประเทศใดจะตัดสินใจให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่ผู้ยื่นขอนั้น ขึ้นกับแต่ละประเทศ บางประเทศมีรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการ ขณะที่บางประเทศ เช่น ไทย ไม่มีระบบดำเนินการเรื่องนี้ UNHCR จะเป็นผู้ดำเนินการให้กับผู้ลี้ภัยจากประเทศอื่นที่มาอยู่ในไทย”
สำหรับ “นิวซีแลนด์” นั้น น.ส.ตัน กล่าวว่า “มีระบบภายในในการดำเนินการ และจะตัดสินใจเองว่า จะให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่ใครหรือไม่ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในไทย”
นอกจากนี้ น.ส.ตัน ระบุว่า “เป็นเรื่องที่น่าเสียใจหากมีการเสนอให้ยกเลิกการให้เงินบริจาคแก่ UNHCR เพราะ UNHCR พึ่งพิงเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในไทย เงินเหล่านั้นนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากเมียนมาและประเทศอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในไทย คนเหล่านี้อยู่ในฐานะที่อ่อนแอ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก ที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศที่โอบอ้อมอารีในการยอมรับผู้ลี้ภัย เป็นแหล่งพักพิงของผู้ลี้ภัยมากกว่า 1 ล้านคน”
แนวหน้า

VIVIAN THANUNHCR NO SUPPORT

Tang Acheewa, and his girlfriend show off their New Zealand passports on his Facebook page.

Thailand’s Foreign Affairs Ministry summoned the charge d’affaires at New Zealand’s Bangkok Embassy on Tuesday to “express its concerns”.

Thai spokesman Sek Wannamethee said Thailand had asked New Zealand officials to clarify Mr Ekaphop’s refugee status. He affiliated with the Red Shirts political protest group

UNHCR EKACHAI RED SHIRT
“Mr Ekaphop is exploiting his status granted by the New Zealand Government to conduct political activities…

View original post 45 more words

#12 #Rohingyas #ganged #4 #innocent #Zomis #MALAYSIA #BURMA #MYANMAR

12 Rohingyas ganged 4 innocent Zomis
**Recently,four innocent Zomis were ganged seriously while they were sleeping in Malaysia/ Iphod/ Kualalampur by a tweve gang of “Rohingya” BENGALI  on 12-JAN 15. The Rohingya Robbers left them as dead and took everythings the Zomis have, phone and money etc. After the gangs left that dreadful place, the neighbors calle Malaysian police and the victims were hospitalized directly.Fortunately, the Zomis are not at high risk of life security. cr. Cin Lian Khai
Cin Lian Khai

ZOMI GANGED BY ROHINGYA KL