# ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ ပိုစတာဒီဇိုင္း ☆ ☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆ ☆

☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆ ☆ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ☆ -graphic design: ko myoe 88 10373974_10153078934898827_5930481542370110963_n ” လူထု နဲ႔ တိုင္းျပည္ ရဲ့ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္ရြက္ၾက….!!! ” ☆ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ☆ 10584104_10153078772623827_5102777765502423513_n10841844_10153078772533827_5124804432458847467_o

☆ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ☆

10931211_10153078736433827_1648929775955614939_o10945746_10153078746878827_5963721020335115820_o10958691_10153078746633827_635347134059427905_o

☆ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ ပိုစတာဒီဇိုင္း ☆ – ပန္းခ်ီ၊ ဒီဇိုင္း ကိုမ်ဳိး (၈၈)Ko Myoe-graphic design ☆ BOGYOKE AUNG SAN’S 100 YEARS ANNIVERSARY ☆ Ko Myoe-graphic design☆ BOGYOKE AUNG SAN'S 100 YEARS ANNIVERSARY ☆   Ko Myoe-graphic design: ko myoe 88.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s