#လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားအား #အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျခင္းအေပၚ #၈၈ #မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ) မွ ကန္႕ကြက္႐ႈတ္ခ်ျခင္း

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျခင္းအေပၚ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ) မွ ကန္႕ကြက္႐ႈတ္ခ်ျခင္း
ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၃ ရက္
စာအမွတ္ ။ ။ ၁၁/၂၀၁၄ (၈၈)
၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၂ ရက္္ေန႔က လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္း၌ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အႀကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးျပင္အလယ္ရြာေန ေဒၚခင္၀င္းသည္ ေနရာတြင္ပင္ ေသဆံုး သြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို တုန္လႈပ္၀မ္းနည္းစြာ ၾကားသိခဲ့ရ ပါသည္။
၂။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမီတက္ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀မ္ေဘာင္ကုမၸဏီတို႕ ပူးေပါင္းကာ ေၾကးနီတူးေဖာ္ထုတ္ယူေနသည့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိေသာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
၃။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာစီမံကိန္းတစ္ခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ပိုင္ ေျမယာမ်ားလက္လြတ္ ဆံုးရွံဳးျခင္း၊ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံ ပ်က္ယြင္းနိမ့္က်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရြာသားအမ်ားအျပားမီးေလာင္ဒဏ္ရာရခဲ့ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယခု ေတာင္သူ တစ္ဦး အသက္ဆံုးရွံဳးရသည္အထိ ဆိုးရြားလြန္းလွသည့္ျပႆနာမ်ားစြာကို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။
၄။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏သေဘာဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို အထူး အေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။တရားမွ်တမႈမရွိေသာ၊ တာ၀န္မဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ၏ ဆန္႔က်င္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား အမည္ပ်က္ႏိုင္ငံျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားအဖို႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ပဋိပကၡမွာ ဆင္ျခင္ စရာသင္ခန္းစာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
၅။ အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ဘ၀လံုၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခြင့္ကို အာမခံရန္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရွိသည္။ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕၏ အက်ိဳး စီးပြားကိုသာေရွ႕ရွဳၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေပၚထြန္းေစလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာဆံုးရွံဳး မႈမ်ားကိုသာမက အသက္ဆံုးရွံဳးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္အထိ ဆိုးရြားလြန္းေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရွဳတ္ခ်လိုက္သည္။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း

1798212_589308421199923_6631046260846568667_n

Myo Htike Tan Thein
လက္ပံေတာင္း ေတာင္ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္သူ တဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံး ရခ်င္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသနတ္ဒဏ္ရာရခ်င္းကို ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္ရွုံ ႔ခ်ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ကိတ္စ အေၾကာင္းျပဳျပီး ျမန္မာ ေတြကို တရုပ္ နဲ႔ ရန္ တိုက္ေပးေနသည္ကို ဝမ္းနဲစြာ ေတြ႕ရသည္။ BDC အေန ႁဖင္႔ လက္ပတန္းေတာင္ ဝမ္ေပါင္ ကိတ္စ တရုပ္နဲ႔ ျမန္မာမ်ား တည္ေပး စရာ မလိုဘူး ဟု ထင္ သည္။ အခုတည္ေပး ရန္တိုက္ေပး လုပ္ေနသူေတြဟာ လူမ်ိဳးေရး ေသြးထိုး တာ နဲ႔ တူေနတယ္ဟု ထင္ သည္ ။ အခု တရုပ္ ကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ တြယ္ေနသူ အမ်ားစု ဟာ ၇၈၆ ကုလား ထိရင္ မခ်ိေအာင္ နာက်သူမ်ား အမ်ားစု ျဖစ္ ၾက ျပီး ဗုဒၶဘာသာ နဲ႕ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေတြကို မိုက္မိုက္႐ိုင္း႐ိုင္း ေစာ္ကားၾကသူမ်ား အမ်ားစု ျဖစ္ၾကသည္ ကိုထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ ရသည္။ မဘသ ကို အေၾကာင္းမဲ႕သက္သက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အျမဲ ဆဲေနသူ အမ်ားစု ဟာ ဒီခ်ဳပ္ နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေတြ ပူးေပါင္းမိမွာကို စိုးရိမ္ၾကျပီး ဒီခ်ဳပ္ ကို အေၾကာင္းမဲ႕သက္သက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အျမဲဆဲေနသူ အမ်ားစု ဟာလဲ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေတြနဲ႔ ဒီမိုေတြ ပူးေပါင္းမိမွာကိုစိုးရိမ္ ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္ ။ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ လူသတ္မႈ နဲ႔ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈဟာလက္ရွိ အစိုးရတြင္ တာဝန္ လုံးဝ ရွိသည္ဟုခံယူသည္။ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းၾကပါေစ ေအးခ်ဏ္းၾကပါေစ လွည့္စားခံရျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။
[Burma Democratic Concern (BDC)]

ယေန. ညေန ရန္ကုန္ျမိဳ႕တရုတ္သံရံုးေရွ႕ လက္ပံေတာင္းေတာင္အၾကမ္းဖက္မႈ
ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပ ။Min Nay Htoo.Myat Thu Aung.

wanbao photocr.Min Nay Htoo

1619377_565323443600005_9207125439864056949_n

10860978_774043342633291_4147306529378091929_oPROTEST WANBAO LATPADAUNG CASE

YANGON PROTESTLATPADAUNG PROTEST YANGON10646993_10202482174855802_8393351932938214977_n10848061_10202482174535794_8263033368159126131_n

San Nyein Oo
ဘုန္းကညာရဲမေတြလည္း
အဝီစိလက္မွတ္ယူတဲ႕ထဲပါတယ္ေပါ့

10404520_565240006953371_2476245472429195800_n10882247_565240040286701_7552204065247797768_n

မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာမွ ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈ ဆားလင္းႀကီးရဲစခန္းတြင္အမႈဖြင့္
===============================================
ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ညေန ၆ း ၁၀ နာရီ အခ်ိန္က ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ယမန္ေန႕က အဓိကရုဏ္း၌ ေသဆံုးသြားရေသာ မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာမွ ေဒၚခင္၀င္း ေသမႈေသခင္းကို အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားေနစဥ္။ CR.Ant Bwe Kyaw

1507153_625651330894369_2392532684902396333_n10629661_625651037561065_687389918936359035_n

မံုရြာၿမိဳ႕မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ဆည္တည္းရြာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ
===========================================
လက္ပန္းေတာင္းေတာင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက မံုရြာေဆးရံုႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း )၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ဆရာေတာ္ ၁၅ ပါး၊ ဆရာ၀န္ ၂ ဦးတို႔သည္ ေဆးရံုေပၚမွ ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ားကို ကူညီအားေပးခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ မြန္းလဲြ ၁၂ း ၅၀ နာရီတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ဆည္တည္းရြာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာတြင္ ယမန္ေန႔က ရရွိဒဏ္ရာမျပင္းထန္သျဖင့္ သက္သာလာေသာ မိုးႀကိဳးျပင္ အလယ္ရြာမွ ဦးသန္းျမင့္၊ ေဒၚသန္းႏဲြ၊ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ထြန္း၊ ကိုတိုးႏိုင္၀င္း၊ မဂ်ဴး၊ မ၀င္းလႈိင္ တို႔ ၆ ဦးကို ၎တို႔၏ရြာသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေပးရန္ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။
ဓာတ္ပံု – ေအာင္ေနမ်ဳိး

10404452_625561124236723_6779536422403430034_n10862608_625561020903400_8601567486780367473_o

ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔ မံုရြာေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိ
====================================
လက္ပန္းေတာင္းေတာင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း )၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ဆရာေတာ္ ၁၅ ပါး၊ ဆရာ၀န္ ၂ ဦးတို႔သည္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ း ၀၀ နာရီတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ေန႔လယ္စာစားအၿပီး မံုရြာၿမိဳ႕ခံ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္း/ပြင့္ ) အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ယမန္ေန႔က အဓိကရုဏ္းတြင္ ဒဏ္ရာရသျဖင့္ မံုရြာေဆးရံုႀကီးသို႔ တင္ထားရသူမ်ားကို ယခု မြန္းတည့္ ၁၂ း ၀၀ နာရီတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၾကသည္။
(ဓာတ္ပံု – ေအာင္ေနမ်ဳိး)
The 88 Generation – Public Relation
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံေတာင္း
ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအနီး လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား
ရာတြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရွိခဲ့ၾကေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားအား –
၈၈မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ဘ၀အလင္း
ဆရာေတာ္ႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံအားေပးကာ လုိအပ္သည္မ်ားကုိေထာက္ပ့ံကူညီ
ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေနမ်ဳိး

10403091_779212158865617_4866474044644060473_n535954_779212148865618_4378711451946315335_n-2

10432983_625546470904855_4728763313358799797_n10873541_625550214237814_1255369131326759597_o

 

10885176_625548554237980_8127135221711304736_n

 

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ဆည္တည္းရြာကို အသြား၊ တံုရြာတြင္ ပိတ္ပင္ တားဆီးခံေနရ
=======================================================
ယမန္ေန႔ ႏွင့္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေဒသ အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သြားေရာက္ၾကေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း )၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ လိုက္ပါလာသည့္ ဆရာေတာ္ ၁၅ ပါး၊ ဆရာ၀န္ ၂ ဦး ႏွင့္ မံုရြာ ေဒသခံ ၈၈မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္း/ ပြင့္) အဖဲြ႕ တို႔သည္ တံုရြာ အနီးတြင္ ရဲအင္အား ၂၀၀ ခန္႔မွ ပိတ္ဆို႔တားဆီးခံေနရသျဖင့္ ယခု မြန္းလြဲ ၂ း ၀၀ နာရီတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၊ ဆည္တည္းရြာသို႔ ေရွ႕ဆက္မသြားႏိုင္ဘဲ တံုရြာတြင္ ပိတ္မိေနပါသည္။
ဓာတ္ပံု – ေအာင္ေနမ်ဳိး

1017560_625582340901268_3324900659980543815_n10333312_625582637567905_2645897899739863577_o10599406_625582520901250_6098888787818044426_n

စစ္ခရုိနီ လူယုတ္မာမ်ားလက္ခ်က္ေႀကာင့္ မ ေသသင့္ပဲ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ကုိရင္း ေျမကုိကာကြယ္ ေတာင္းတန္ေတြကုိ အပ်က္စီး မခံနိင္ လုိ႔ အသက္နဲ႔ဘဝကုိ စ ေတးလုိက္ တဲ႔ လက္ပန္းေတာင္ သူရဲေကာင္း အ ေမခင္ ဝင္း
တ ေယာက္ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ
အသက္ေပ်ာက္တရား ယ ေန႔မနက္ ၈း၃၀တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ CR.KO HTET

10377377_1574045612829791_2465704461987106975_n

10433153_625635297562639_6906090637585364686_n10881543_625635724229263_3132065251030989606_n

!! #ႏွစ္သစ္ကူးရဲ႕ #တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လက္ေဆာင္

dec.21.204  ႏွစ္သစ္ကူးရဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လက္ေဆာင္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ခရိုင္၊ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊နႏြင္းဂရက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ယာကုန္းေက်းရြာ၌ ၂၁ြ.၁၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔(ယေန႔)ည ၇း၀၀ နာရီတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ေဒသဆို္င္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တာဝန္ခံေျဖရွင္းေစရန္ ႏွင့္ အတင္းအဓမၼေျမသိမ္းဆည္းသူမ်ား ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။
ယေန႔သည္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကရင္တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ဝမ္းစာရွာမွီးစားေသာက္ျခင္းကို လုယူဖ်က္ဆီး မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေျမသိမ္းခံ ရသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္။
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိသည့္အခ်ိန္ထိ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ျပင္းထန္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစၥာအဓိဌာန္ျပဳခဲ့သည္။
သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊
ေတာင္ယာကုန္းေက်းရြာ၊ နႏြင္းဂရက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး။ cr. NaingzawKyiWin

10518352_738603056209328_8198765425014989646_o10714552_738604256209208_7460661039781637270_o10838007_738602162876084_6986739654915447772_o10842042_738604172875883_2895175409253731305_o10865837_738601996209434_7622302376491833547_o

 

December 18
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရဲ႕ကတိ ပ်က္ယြင္းခဲ့ပါက ျပင္းထန္သည့္လႈပ္ ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္မည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္လည္ ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းမွ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားကိစၥကို ၁၆.၁၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးတြင္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္လည္ ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ကတိကဝတ္မ်ား အာမခံခ်က္မ်ား တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ား ထားရွိခဲ့ၾကသည္။
ရက္သတၱပတ္ တပတ္အတြင္း ေျပလည္ေအာင္ မ ေျဖရွင္းခဲ့ႏိုင္ ပါက ယခုထက္ျပင္းထန္သည့္ လႈပ္ ရွားမႈမ်ား အဆက္မပ်က္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္ လည္ ရရွိေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚမိုးစႏၵာမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လည္း တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ယင္းကပင္ ဆက္လက္၍ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
ဖုန္း -09250051100
09420214753
0930216823

1560744_737476936321940_5781971408509030906_n10150578_737288519674115_8114823431277750110_n

#BURMA #MYANMAR #Michaungkan #PROTESTCAMP #taken #down by #POLICE

“The rally camp at the gates of City Hall has been taken down – the police detained 14 protestors and took them to Dagon Township police station,”photcr. Win Ko Hlaing

10350551_1018638318152199_4349650364176376899_n10418503_1018641591485205_7110978536415305588_n1507090_1018695078146523_465234188824601089_n10421558_1018638481485516_8639892060005519637_n10806492_1018694974813200_2109317141032559319_n10868257_1018645608151470_6259783350402801927_n10873027_1018695088146522_908032133875604945_o1620633_1018641381485226_8139079461216128232_n-110679716_1018695138146517_4352053564540560706_o10857790_1018641471485217_7827444354426627642_n

10868077_301005523428452_4200384606526284707_n

https://democracyforburma.wordpress.com/2014/12/16/burma-international-media-protesters-michaungkan-violence/

https://democracyforburma.wordpress.com/2014/12/19/myanmar-burma-rev-arrested-as-he-slept-on-street-to-protect-protesters-from-michaung-kan-camp/