#စည္းလုံးျခင္းနိမိတ္ပုံနဲ႕ #KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ #မီးပုံပ်ံ

စည္းလုံးျခင္းနိမိတ္ပုံနဲ႕ KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ မီးပုံပ်ံ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ မီးပုံပ်ံ
…………………………………………………………………………….
စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းျပယုဂ္ကို ေဖၚေဆာင္ျခင္းနဲ႕ ကရင့္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီးမူေလးခ်က္ေအာက္က KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္အား ၾကဳိဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္(ကရင္ျပည္နယ္ေန႕)မွာ ဒီမီးပုံးပ်ံၾကီးကို လႊတ္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဘားအံျမဳိ႕နဲ႕ (၁၀)မိုင္ခန္႕ေ၀းတဲ့ ဖ်ားလုံရြာမွာ လႊတ္တင္ခဲ့တဲ့ ဒီမီးပုံးၾကီးကို ကိုးဒီေသြးတို႕အဖြဲ႕က Saw Freedom ကိုယ္တိုင္စီစဥ္ဖန္တီးထားၿပီး မေလးရွား MKO အဖြဲ႕နဲ႕ တျခားေသာမ်ဳိးခ်စ္ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ပါ၀င္ပံ့ပိုးထားၾကပါတယ္။
ဒီမီးပုံးပ်ံၾကီးဟာ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႕ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားနဲ႕ တည္ေဆာက္ယူထားတဲ့ KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ခရီး အစဥ္ေျဖာင့္ျဖဴးဖို႕အေရးကို ဦးတည္ထားသလို
ေရွ႕ဆက္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ၊ အဟန္႕အတားနဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို သင္ပုန္းေခ်မဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနိမိတ္ပုံကို ေဖၚေဆာင္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႕ KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ဟာ လူထုေထာက္ခံမႈမီးဆာကိုအားယူၿပီး မီးပုံးပ်ံၾကီးလိုပဲ အျမင့္ဆုံးတေနရာကို ဧကန္မုခ် ေရာက္ရွိႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
by Nined Blood

10363333_597565773704771_5042181358017066096_n10412009_597565753704773_2984664545821110925_n14429_597565777038104_5138054322077701992_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s