#ဆံုဆည္းၿမိဳင္က ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲ #KNU #ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တက္မည္ “

” ဆံုဆည္းၿမိဳင္က ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲ KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တက္မည္ ”

ေအာက္တိုဘာ – ၂၈ – ၂၀၁၄

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA က ကမကထျပဳ၍ ေကာ္သူးေလးတပ္မေတာ္ (KAF) ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို မနက္ျဖန္ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရိွရာ ဆံုဆည္းၿမိဳ င္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU မွ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအးဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေစလြတ္မည္ဟုသိရသည္။

(KAF) ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကို မူအားျဖင့္သေဘာတူေၾကာင္းကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီ အစည္ူအေ၀းတြင္ KNU ကဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔က လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာဆိုမည္ျဖစ္သည္။

KNU သည္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ္နီ – ဒုဥကၠဌဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဘာက်ာ္ဟဲႏွင့္အတြင္းေရးမႉးပဒိုေအာင္ေမာ္ေအးတို႔ျဖစ္သည္။

ကရင့္အမ်ိဳးသားေရး ေလ့လာသူပညာရွင္အခ်ိဳ ႔က KNU မွဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အဆိုပါေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ကာလႏွင့္တေျပးညီလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္တည္ေထာင္သည့္ကိစၥ ေပၚ ေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ဒီေကဘီေအအပါအ၀င္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၄ ခုက ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ တည္ေထာက္သည့္အေၾကာင္းကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆံုဆည္းၿမိဳ င္တြင္ မနက္ျဖန္က်င္းပမည့္ပြဲသို႔ ဒီေကဘီေအအဓိပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ ႔မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ရန္ကုန္အေျခစိုက္သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ ႔မွသတင္းေထာက္မ်ား ယေန႔တြင္ဆံုဆည္းၿမိဳင္ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရိွလာၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ပံုစာ – ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး။

1654833_557752701036780_4415790332627602135_o

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s