#နမ့္ဆန္တြင္ #TNLA #တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မ (၇၇)တိုက္ပြဲျဖစ္ ျမန္မာတပ္မွ အထိနာ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း

Pslf-Tnla 21/10/2014

နမ့္ဆန္တြင္ TNLA တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မ (၇၇)တိုက္ပြဲျဖစ္ ျမန္မာတပ္မွ အထိနာ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း
၂၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႔အနီး နမ္းေခးရြာတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၅း၀၀ မွ ၀၅း၃၀ အထိ TNLA တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊ တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၅၆)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ (၇၇)လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၁၀၆)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာမွာ
TNLA မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ RPG ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၂ ဦး က်ဆုံးျပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒဏ္ရာရ ျမန္မာစစ္သားကို စစ္တပ္ေစခိုင္းမွဳအရ နမ္႔ေခးရြာမွ ထမ္းေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ၉-နာရီေက်ာ္အထိ နမ့္ဆန္ေဆးရုံကို မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA
၀၉ ၄၉၃၁၄၉၅၁၊ ၀၉ ၂၅၆၄၆၅၆၈၁၊ ၀၉ ၄၇၁၃၂၁၁၈၊ ၀၆၉၂ ၆၂၂၄၈၅၈

TNLA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s