Skip to content

#UPDATE #ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ #KAF #အျဖစ္ ေပါင္းစည္းမႈ အျငင္းပြားဖြယ္ ေကာင္းေပမယ့္ ကရင္ လူထုမ်ား ႀကိဳဆို

October 14, 2014

1619100_348458955333666_1328437920751197702_n

Thursday, 16 October 2014
ေရြႊဟသၤာ

ကရင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔ ပါ၀င္ေသာ ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ ( Kawthoolei Armed Force – KAF) အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေပါင္းစည္း ခဲ့မႈကုိ ကရင္ လူထု မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ ကရင္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက လုိလားေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအရ သိ႐ွိ ရသည္။

“ကရင္ တပ္မ်ား ေပါင္းစည္းေရး၊ပါတီ ေပါင္းစည္း ေရးကုိလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ ေလာက္က ကရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား ျပည္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မီတီက အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့တာ ႀကာၿပီ၊ အခုမွ အေကာင္ အထည္ ေပၚခဲ့ တာပါ” ဟု ကရင္ အမ်ဳိးသမီး ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အဖြဲ႔မွေနာ္ဇူဇန္နာ လွလွစုိးကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ခဲ့ရာတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) လက္ေအာက္ခံ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး အဖဲြ႔ အစည္း (KNDO)၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင့္ တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/KNLA –PC) တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔၌ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္၌ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) အား ကိုယ္စား ျပဳ၍ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး အဖဲြ႔ အစည္း (KNDO) အား ကိုယ္စား ျပဳ၍ ဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင့္ တပ္မေတာ္ (DKBA) အား ကိုယ္စား ျပဳ၍ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ က၎၊ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/KNLA –PC) အား ကိုယ္စား ျပဳ၍ အထူး ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး တိုက္ဂါး က၎ အသီးသီး လက္မွတ္ ေရးထိုး၍ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုေပါင္းစည္းမႈမွာ စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈ မဟုတ္ပဲ တစ္စံု တစ္ဦးမွ အတုအေယာင္ ဖန္တီး ထားေသာ ေပါင္းစည္းမႈ ေၾကျငာခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦး၌ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေပါင္းစည္းမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အစစ္အမွန္ ေၾကျငာခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း DKBA တပ္ဖဲြ႔၏ ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဗ်ဴဟာမွ ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္က အတည္ျပဳ ေျပာသည္။

ဗ်ဳဟာမွဴး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္က “တစ္ကယ္ အစစ္အမွန္ကို လက္မွတ္ ထုိးထား တာပါ၊အတု အေယာင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကရင္ ျပည္သူ ေတြက ေတာင္းဆုိလုိ႔ ကရင္ ျပည္သူ လူထုရဲ႕အက်ဳိး စီးပြားကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ အတြက္ကရင္ ျပည္သူ ေတြကျပန္ေပါင္း လုိက္ပါလုိ႔ ဆိုလာတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ပါ” ဟု ဆုိသည္။

မေ႐ွး မေႏွာင္း၌ ထိုေပါင္းစည္းေရး၌ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့သည့္ KNU/KNLA – PC မွ အထူး ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး တိုက္ဂါးအား ၎တို႔ အဖဲြ႔၏ စစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂) အပုိဒ္က အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအား ေလးစား လိုက္နာမႈ မ႐ွိျခင္း၊ စစ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၆) အရ အဖဲြ႔အစည္း ဂုဏ္သိကၡာ မထိခိုက္ ေစရန္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္မွ ပ်က္ကြက္ ျခင္းႏွင့္ ထိုလုပ္ရပ္ မ်ားအတြက္ အထက္ အရာ႐ွိ မ်ားမွ ညွိႏႈိင္းရန္ ဆင့္ေခၚ မႈကို လက္မခံ ေသာေၾကာင့္ အဖဲြ႔မွ ထုတ္ပယ္ လိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ KNU/KNLA – PC အဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ကာကြယ္ေရး ဌာနမွလည္း အဆိုပါ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ ၌ပင္ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္အား အလားတူ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရး၌ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားသည့္ KNLA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ KNDO ဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔သည့္ ယင္းတို႔၏ သေဘာထား အျမင္ အေပၚတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ – KAF အျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရး အစစ္ ၊ အတု ဟူသည့္ ေဝဖန္မႈမွာ ပိုမို ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။

တကြဲ တျပား ျဖစ္ေနသည့္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ႏိုင္ေရး အတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ ထို႔ေကာ္ကိုး စခန္း၌ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ (၆) ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ “ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ညီညြတ္ေရး ေကာ္မီတီ” တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။

ထိုအစည္း အေဝးအား ေဟာင္သေရာ အထူးေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ ၊ ဘုရားကုန္းေခၚ ပဒိုေအာင္ဆန္း အဖြဲ႔၊ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင္ တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/KNLA – PC) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထို “ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ား ညီညြတ္ေရး ေကာ္မီတီ” ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည့္ ညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး ၌လည္း အျခား ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္

(၁) နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး သည့္အခါ ထိေရာက္မွဳ ရွိလာ ေစရန္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း စုစည္း ညီညြတ္ ၾကရန္။

(၂) တမ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး မွဳကို KNU မွ ဦးေဆာင္ရန္။

(၃) မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသနာကို ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ဦးေဆာင္ ႏိွမ္ႏွင္း သြားရန္။

(၄) ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ညီညြတ္ေရး ေကာ္မီတီသည္ (၃) လ တႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး သြားရန္။

(၅) ကရင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး ပါ၀င္ေသာ လူထု ရွင္းလင္းပြဲမ်ား က်င္းပ သြားရန္။

(၆) ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ညီညြတ္ေရး ေကာ္မီတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားအား ထုတ္ျပန္ရန္

(၇) ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၁၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲ အစည္း အေဝး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း လိုက္သည့္ “ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ညီညြတ္ေရး ေကာ္မီတီ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားမွာ – ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာခ်စ္သူ (BGF)၊ဗိုလ္မွဴး ေစာၾကာအဲ (BGF) ၊ ေဒါက္တာ ေစာေဌးျမင့္ (BGF)၊ ဖိုးရင္ႏု (KNU/KNLA – PC)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာယိုရွဴး ၊ ဦးျမင့္သန္း၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ဘုရားကုန္း အဖြဲ႔) ၊ ပဒိုေဖာဒို႔ (KNU )၊ ပဒိုေရႊေမာင္း (KNU)၊ ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး (KNU) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ္နီ (KNU)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာမိုေရွး (DKBA) ၊ ဗို္လ္မွဴးႀကီး ေစာေက်ာ္သက္ (DKBA)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာသန္းေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴး စတီဗာ (KPF)၊ ေစာေန၀င္း (KPF)၊ ေစာအယ္မိုး (KPF) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိ၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္ မ်ားအရ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ – KAF အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ခဲ့မႈမွာ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ေပါင္းစည္းမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ကရင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ အမ်ိဳးသမီး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ေနာ္အုန္းလွ ကလည္း “ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အားလံုး ပူးေပါင္းတယ္ ဆိုရင္ အင္အားလည္း မ်ားလာ ပါတယ္။ ဒီတစ္ခုကို အစိုးရက သတိထား မိလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ေပါင္းစည္းမယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္ လို႔လဲ ထင္ပါတယ္”ဟုဆုိသည္။

အလားတူထား၀ယ္ အေျခစုိက္တာကေဘာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အဖြဲ႔မွ ကရင္အမ်ဳိးသမီး တဦး ျဖစ္သူ ေနာ္ေလာရာ ကလည္းအခု ကဲ့သို႔ ေပါင္းစည္းျခင္း အားျဖင့္ကရင္လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းမေကာင္း ဆိုသည္ ကမူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္ဟု ေျပာသည္။

“လူထု ကေတာ့ ကြဲေနတာကို မႀကိဳက္ ၾကဘူး။ ပူးေပါင္း လိုက္ရင္ သေဘာထား တခုထဲ ထြက္လာ မွာေပါ့။ ကိစၥ တခုမွာ သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး မထြက္ ေတာ့ဘူး။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွာလည္း သူတကြဲ၊ ငါတကြဲ လုပ္ေနမယ့္ အစား ေသေသခ်ာခ်ာ ပူးေပါင္း လုပ္ရင္ အဆင္ေျပ ပါတယ္” ဟုေနာ္ေလာရာက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ က်ဳံဒုိး ၿမိဳ႔မွ ေဒသခံ တစ္ဦးက ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ား ေပါင္းစည္း ေရးကုိ သေဘာ တူၿပီး တုိက္ပြဲဒဏ္ ခံစား ေနရေသာ ရြာမ်ားလည္း ထိုေပါင္းစည္းေရးကို လက္ခံ ၾကလိမ့္မည္ဟု ၎၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

====

KAF နဲ႔ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

15.10.2014
VOA

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္ခ်က္ အစီအစဥ္မွာ အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးတဲ႔အခါ တန္းတူရည္တူ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ အားလံုးစုေပါင္းၿပီး KAF (Kawthoolei Armed Forces) ေခၚ ေကာ္သူေလ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့အတြက္ ကရင္ျပည္သူေတြ ျပည္ေထာင္စုသားေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ ဘယ္လို ျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာ KAF ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ တို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္တို႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ KAF ထဲမွာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြအားလံုး ပါတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါသလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ အခုလက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ကရင္လက္နက္ကိုင္က KNU ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ KNLA ကရင့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ KNDO က ကရင္အမ်ုိးသား မစခင္က Karen Defense Organization လို႔ ေခၚထားတယ္။ လက္နက္ကိုင္စတာနဲ႔ KNU ထဲ ပါလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခြဲထြက္တဲ့ DKBA, KNLA-PC (Peace Council) တို႔ အဲဒီ (၄) ဖြဲ႔ပါတယ္။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အေသးအမႊားေလးေတြကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ကုန္ပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔။ အခု ဒီအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေတာ့ (၄) ဖြဲ႔။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေမးရမွာက KNU ရဲ ႔ military wing က KNLA ေပါ့။ အဲဒီအဖြဲ႔ပါတယ္ဆိုေတာ့ တကယ္ေတာ့ KNU ရဲ ႔ ဥကၠ႒ႀကီးက အခုလက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖိုး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေကာ သေဘာတူပါသလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ သူတုိ႔ သေဘာတူတာ သေဘာထားရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေကအန္ယူ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မွာ ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတြအားလံုး ျပန္လည္စုစည္းဖို႔။ ဆိုလိုတာက ဒီဘက္ထြက္တဲ့ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား အားလံုးျပန္စုစည္းဖို႔ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားတာရွိတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒါ ဘယ္တုန္းကလဲ ခင္မ်ား။ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က ဘယ္တုန္းက လုပ္ခဲ့တာလဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆုိေတာ့ အခု ဖြဲ႔တဲ့အခါၾကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖုိး ပါလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ အခုေတာ့ မပါဘူး။ ဟိုတုန္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တာဝန္ေပးထားတယ္။ KNLA စစ္ဦးခ်ဳပ္တို႔၊ အဲဒီ ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔လိုက္ၿပီး အဲဒီအထဲမွာ တာဝန္ေပးလိုက္တဲ့အေပၚမွာ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ေနာက္ဆံုးေျပာရရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ္နီ ဦးစီးတယ္။ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဘာေက်ာ္ဟဲ။ ၿပီးေတာ့ တပ္မဟာမွဴးေတြပါတယ္။ အဲဒီလို ႀကိဳးစားၿပီး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနအရေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတြ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဖို႔ ကရင္လူထုကလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ လက္ခံထားၿပီး၊ ေတာင္းဆိုလာတဲ့၊ ေျပာလာတဲ့အေပၚမွာ ေနာက္ဆံုးေတာ့။ အခု ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရန္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကာလမွာ ထိုးစစ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတဲ့အေပၚမွာ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ ျပန္လည္ၿပီး ေပါင္းစည္းရတာေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို မေမးခင္မွာ ေကအန္ယူ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ္နီတုိ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖိုး ေတာ့ မပါဘူးေပါ့။ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းထဲမွာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိလာသလားဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ လူေတြ အဲဒီေမးခြန္းကို စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ေျဖပါအံုး ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ အဲဒီ ေမးခြန္းကေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ သေဘာထား ကြဲလြဲတာကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ကြန္ဂရက္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ မူေပၚမွာ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မူေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မရပ္တည္ၿပီးေတာ့ မလုပ္သြားတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ ဆက္ေမးခ်င္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေကအန္ယူ က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြထဲမွာ ေရွ ႔အက်ဆံုး၊ အင္အားအေကာင္းဆံုး၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္လွန္လာၿပီးေတာ့ ႂကံ့ႂကံ့ခံ ေနခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေကအန္ယူနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အင္မတန္ အလားအလာေကာင္းတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူးတူးေဆးဖိုး ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ အေတာ္ကို ရင္းရင္းႏီွးႏီွး အလားအလာေကာင္းတဲ့ဟာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မဲ့ေအးစိန္ က ေျပာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ရတာ ရန္သူေတြလိုေတာင္ သံုးတယ္။ လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း သိပ္အားရစရာ မေကာင္းဘူးဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ အခု KAF လို ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ အယံုအၾကည္ မရွိၾကေတာ့ဘူးလား ခင္မ်ား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ အခုက က်ေနာ္တို႔ KAF ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ လိုခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို ဆက္လက္သြားဖို႔လည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ (၃) ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ စစ္မွန္တဲ့ အေျခခံစနစ္ မရေသးဘဲနဲ႔ ေဆြးေႏြးေဆြးေႏြးရင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ရတဲ့အေပၚမွာ အစိုးရတပ္မွဴးေတြ၊ အေပၚစီးက ယူထားလိုက္တဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ယူထားၿပီးတဲ့ကာလမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ကာလမွာ တိုက္တယ္။ DKBA တို႔နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြအားလံုးကို ျပန္ၿခံဳၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈကို နည္းနည္းထိပါးလာတယ္။ က်ေနာ္တို႔က တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ တပ္ေတြလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခုရွိတာကေတာ့ အေပၚစီးကေန သေဘာထားက သိပ္မူမမွန္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ႔ မူ (၆) ရပ္ကို ကိုင္စြဲထားတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း ဆက္ၿပီးက်င့္သံုးတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒ ကိုင္စြဲထားတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါက ေတာ္ေတာ္ေလး စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ့္ တည္တန္႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကို ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားလို႔ မရတဲ့ သေဘာရွိတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ဆက္ေမးပါရေစ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အခု အေျခအေန မေကာင္းဘူး။ အလားအလာ မေကာင္းဘူးဆုိေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးက ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ တိုက္လာခဲ့ၿပီ။ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာရမွာပဲ။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကလည္း ေသၾကေက်ၾကတာ သိပ္မ်ားလွၿပီ။ ဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အခုလုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားမရလို႔။ လက္နက္ကိုင္အင္အားကို ျပန္လည္ၿပီး စုစည္းတယ္၊ ဖြဲ႔စည္းတယ္ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပိုၿပီး အလွမ္းေဝးသြားတယ္။ အခု စုစည္းလိုက္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ခ်ီတက္လို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါလား။ လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ ေရာက္မယ္ ထင္ပါသလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ က်ေနာ္တို႔က စစ္ေရးကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ စစ္ေရးသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ကြန္ဂရက္မွာ ဆံုးျဖတ္ထားတာ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီအတုိင္းပဲ ကိုင္စြဲတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီအတုိင္းပဲ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ကာလမွာ သေဘာထားရိုးဖို႔၊ သေဘာထား မွန္ဖို႔၊ တန္တူရည္တူ ရွိဖို႔ လုိတယ္။ ေနာက္တခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ကို က်ေနာ္တုိ႔တပ္ေတြ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရွိတဲ့ အင္အားေတြ ညီညႊတ္ဖို႔နဲ႔ ဆိုလိုတာက တကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ တိက်တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ code of conduct ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ တပ္ေတြအကုန္လံုး ခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္ေအာင္ ပံုက်က်နဲ႔ သြားႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္။ စစ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ မယံုၾကည္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း လက္မခံဘူး။ က်ေနာ္တို႔ တေလွ်ာက္လံုး ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ စစ္ေရးနဲ႔ မရဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းမယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အသားလြတ္ လက္နက္မဲ့နဲ႔ အသားလြတ္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ခိုင္းၿပီးေတာ့ လက္နက္စုခိုင္းတာမ်ဳိး မေျပာဘဲနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံကို ျပၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားလို႔မရဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ေျပာတဲ့သေဘာကို က်ေနာ္ နားလည္းသေလာက္ ျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခု စစ္အင္အားေတြကို ျပန္လည္စုစည္းျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ အေလးတင္းဖို႔အတြက္ေပါ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ ဆိုလိုတာေတာ့ စစ္အင္အား ျပန္စုစည္းတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရး တုိးႏိုင္ဖို႔ကို တန္တူရည္တူ အခြင့္အေရးရွိဖို႔။ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ခံေတြလည္း ရွိဖို႔။ ညီညႊတ္မႈရွိဖို႔ အဲဒါေတြကို စဥ္းစားၿပီးေတာ့ သေဘာထားၿပီးေတာ့ အဲဒီအတိုင္းလုပ္တယ္။ လူထု တညီတညြတ္တည္း အဲဒီအတုိင္း ေတာင္းဆိုတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ဆက္ေမးခ်င္တာတခုက တခ်ဳိ ႔ေဝဖန္သူေတြက ေျပာၾကတယ္။ အခု လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ စုၿပီးေတာ့ KAF ဖြဲ႔တယ္ဆိုတဲ့ဟာက အဲဒီအထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ ႔ကို နံမည္နဲ႔ကို ေဖာ္ေျပာတယ္။ သူတုိ႔က စီးပြားေရးအက်ုိးအတြက္ လုပ္ေနၾကတာ။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရး အက်ုိးအျမတ္အတြက္ ေပါက္ကရေတြလုပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ရတယ္။ အဲဒီလူေတြ မေက်နပ္တဲ့လူေတြက စုစည္းၿပီး ဖြဲ႔ေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါကို ဘယ္လို ျပန္ေျဖခ်င္ပါလဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခုန ဦးေက်ာ္ဇံသာ ေျပာတဲ့ ဒီသတင္းေတြလည္း မွန္တဲ့အပိုင္းလည္း မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ တပ္စုစည္းတာက ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ေအာင္လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို အားလံုး သိထားဖို႔ နားလည္ဖို႔။ က်ေနာ္တုိ႔က သေဘာထားရိုးရိုးနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရွိတဲ့ ကရင္ေတြအားလံုး စည္းလံုးဖုိ႔။ က်ေနာ္တို႔ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြ အားလံုး စည္းလံုးဖို႔။ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအန္ယူ ကြန္ဂရက္ရဲ ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔။ က်ေနာ္တုိ႔ အင္အားေတြ ျပန္စုစည္းဖို႔။ အခုန ၾကားတဲ့ဟာေတြကေတာ့ တခ်ဳိ ႔အပိုင္း မွန္တာလဲ မွန္တယ္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ကြန္ဂရက္ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သေဘာထားကို တခ်ဳိ ႔က နည္းနည္းေလး ေက်ာ္သြားတာတုိ႔၊ ေပရွည္ သြားတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ရွိတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာက အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မေအာင္ျမင္ရျခင္းဟာ တခ်ဳိ ႔က သံုးသပ္ၾကတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္သြားရင္ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ အုပ္စုက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ အေလးသာသြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ဒီလူေတြကို အမွတ္မေပးခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာကို မလုိလားတဲ့ လူတခ်ဳိ ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီ စကားသာ မွန္ခဲ့ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အခု ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ KAF ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မလိုလားသူေတြရဲ ႔ ေက်ာ့ကြင္းထဲကို ဝင္ေနတယ္လုိ႔ သံုးသပ္စရာ မျဖစ္ဘူးလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ အဲဒါ မျဖစ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၄-၁၅ မွာ ျပသြားမွာ သူတုိ႔ဘာသူတုိ႔ပဲ။ သူတို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသာပါ။ ၂၀၁၅ မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဆက္ၿပီးေတာ့ မရႏိုင္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိထားတယ္။ အတြင္းအေျခအေနမွာလည္း အဲဒီလို သိထားတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ဆံုးတခုက အခု KAF ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သေဘာထား တင္းမာသူလို႔ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လက္ခံပါသလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မဲ့ေအစိန္ ။ ။ က်ေနာ္တို႔က သေဘာထား တင္းမာသူ။ က်ေနာ္တုိ႔ မူေပၚမွာ ရပ္တည္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုး လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို တန္တူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ကို သြားဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလမ္းအတိုင္းကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ သေဘာထားသြားတာ။ အမွန္တရားကို ရပ္တည္တဲ့လူကိုေတာ့ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ဒီလူေတြ မမွန္ဘူး၊ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာစၿမဲပဲ။ ဒါလဲ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္သန္းမႈ ဘဝက ဒီလုိျဖစ္တယ္။ ဟို႔အရင္ ေနဝင္း အာဏာသိမ္းတဲ့ ၆၂ ခုႏွစ္မွာ မူးဆိုးေကာ္ကစာ၊ ေစာဟန္တာသာေမႊး နဲ႔ မန္းဘခုိင္ ကြဲတဲ့အခါမွာ ရပ္တည္တဲ့လူဖက္က မွားတယ္ဘာညာဆိုၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ … က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အမွန္တရားကို ရပ္တည္ၿပီး သြားၾကတဲ့ လူေတြလို႔ အဲဒီလို သိေစခ်င္တယ္။

Like

 

 

ကရင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕(၄) ဖြဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းၿပီ
===================================

10712883_699753426787480_501803037321943956_n

10659151_549900255155358_8174066187241113263_n
10731172_549900251822025_2615056787585118673_n

ဧရာ၀တီ
ကရင္အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (KNDO)၊ ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (DKBA) ႏွင့္ KNU/KNLA –PC အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္း၍ ေကာ္သူး ေလတပ္မေတာ္ (KAF) အျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူလိုက္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

“ကရင္ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ျပည္လည္ေပါင္းစည္းတဲ့သေဘာပါ။ တျခားဘာသေဘာမွ မပါပါဘူး။ KAF ကို သေဘာ တူတယ္ဆုိတာကလည္း လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္က ပဋိပကၡေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ဒီလို သေဘာ တူ လိုက္ တာ ကလည္း ညီညႊတ္ေရးကို အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္တာပါ” ဟု DKBA တပ္မဟာ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သက္ ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးေဇယ်ာက ဧရာ၀တီသို႔ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ေပါင္းစည္းရာတြင္ KNDO အဖြဲ႔ကိုယ္စား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး နႏၵာျမ ကလည္း “ အျခားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဖဲြ႕ဖဲြ႕လိုက္တာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကရင္ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြဟာ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲေနၾကတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြကို ျပန္လည္စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြေနပါတယ္။ ပူးေပါင္းတယ္ ဆုိေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို မစြန္႔လြတ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ တျခားအဖြဲ႔တဖြဲ႔နဲ႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပူးေပါင္း ဖုိ႔ကိုလည္း ဘယ္သူမွ သေဘာမတူၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေအာင္ KAF ဖြဲ႔ဖုိ႔ စိတ္ကူးကို သေဘာ တူခဲ့ၾကတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းတခုေနာက္မွာ အတူရွိဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ထုိးခဲ့တာပါ” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာဆုိသည္။

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမိသည့္သတင္းသည္ မွန္ကန္ၿပီး ကရင္ျပည္သူလူထုကို ပူးေပါင္း ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း DKBA ျမ၀တီ ဆက္ဆံေရးရံုးမွ ဗိုလ္ႀကီးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

“လူထုအေရးကို အဓိက ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥလို႔ သိရတယ္။ တျခားဘယ္အေၾကာင္းအရာမွ မပါဘူး။ ကရင္ ျပည္သူ လူထုကို ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးဖုိ႔ သေဘာပါ။ အဖြဲ႔ေတြက တဖြဲ႔တည္း ပူးေပါင္းလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကိုယ့္အဖြဲ႔ လက္ေအာက္မွာပဲ ကိုယ္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ကရင္ျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း တဲ့ သေဘာပါ။ ဒီအဖြဲ႔ေတြ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းတယ္ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ႀကီးစုိးျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး(KNU) က ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၄ ခု ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ တရားမ၀င္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU ဘာအံ ဆက္ဆံေရးရံုးမွ ဗိုလ္မွဴး စီးရွီက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆုိသည္။

“ မိခင္ ေကအန္ယူအေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြအေပၚ ေကအန္ယူရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ မပါ၀င္ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ ေကအန္ယူ အေန နဲ႔ တရား၀င္ဖုိ႔ဆုိရင္ ခရိုင္ ၇ ခု၊ တပ္မ ၇ ခုက အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီး သေဘာထား ထုတ္ျပန္မွ တရား၀င္ ျဖစ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေကအန္ယူအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီအေပၚ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရပါမယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KAF) သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီး၏ မူ ၄ ခ်က္အေပၚ ရပ္တည္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ KAF ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ ျပည္သူ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္၊ KAF အျဖစ္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ KNLA၊ KNDO၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC အဖြဲ႔မ်ားသည္ တခုတည္းေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အလံေတာ္ေအာက္တြင္ ရွိေနၾကၿပီး အဖြဲ႔တခုခုအေပၚ ထိပါးလာျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခိုက္ လာျခင္းႏွင့္ ေစာ္ကားလာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံရပါက အဖြဲ႔အေနႏွင့္ တေသြးတသံ၊ တညီတညႊတ္တည္း ခုခံ တုိက္ပြဲ ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရွိေသာ စစ္မွန္သည့္
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ေပၚေပါက္ေရးကို တုိင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ တုိက္ပြဲ၀င္သြားရန္၊ KAF အဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းေရးကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပညပ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရသြားမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကရင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (KNDO) ကို ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရကိုတုိက္ခိုက္ရန္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေၾကာင္း၊ KNU လက္ေအာက္မွ သေဘာထား ကြဲလြဲၿပီး KNLA၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC အဖြဲ႔မ်ား အသီး သီး ခြဲထြက္ ခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မိခင္ KNU အဖြဲ႔သည္လည္း သီးျခား ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ခြဲထြက္ သြားသည့္ KNLA၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတုိင္း အသီးသီး ရပ္တည္ လႈပ္ရွား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: