#ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျမန္မာသံရံုးမ်ားက လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားေပးရန္ #လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျမန္မာသံရံုးမ်ားက လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားေပးရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
==================

10351063_872833189402923_1833979224936195824_n1489046_855970751113745_541407281615354607_n
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၃∕၂၀၁၄)

ေန႕စြဲ – ၁၂ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄

၁။ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ခိုေထာင္ကၽြန္းတြင္ ၿဗိတိန္စံုတြဲအသတ္ခံရမႈျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေကာ့စမြီေထာင္တြင္ အဖမ္းခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦး အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးတို႔က ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းအေပၚ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မိမိတို႔ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ ခိုေထာင္ကၽြန္းမွာ ထိုင္းလူဆိုးဂုိဏ္းမ်ား က်က္စားသည့္ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စကားျပန္တို႔၏ ထိုးႀကိတ္ရိုက္ႏႈက္စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ က်ဴးလြန္သည္ ဟု ထြက္ဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းခံႏွစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ သက္ေသခံဖုန္းမွာ ထိုင္းရဲမ်ားစြပ္စြဲသကဲ့သို႔ သံသယတရားခံမ်ား၏ အခန္းအနီးတြင္ ေတြ႕ရွိျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဒီအန္ေအ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီးက လက္ခံမႈမရွိျခင္း၊ ထိုင္းဥပေဒအရာရွိကိုယ္တိုင္က ထိုင္းရဲမ်ား၏ တရားစြဲရန္ တင္ျပမႈကို ခိုင္လံုမႈမရွိ ဟု ယူဆျခင္း အစရွိသည့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွစ္ဦးမွာ အျပစ္မရွိပါဘဲလ်က္ ဓားစာခံအျဖစ္ ထိုးေကၽြးခံရျခင္းျဖစ္မည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မ်ားစြာ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

၃။ ယခုခိုေထာင္ကၽြန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ သံသယတရားခံ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ဓားစာခံအျဖစ္ မတရားထိုးေကၽြးခံရျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ တည့္မတ္ေသာ တရားဥပေဒ ၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစေအာင္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးတို႔က နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ လိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ဖိဖိစီးစီး ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ လိုအပ္သည္။

၄။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထိုအစြပ္စြဲခံရသူႏွစ္ဦးအေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည့္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေက်းဇူးတင္ရွိသည္။ ထိုျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက တစ္ဖက္သတ္ ဘက္လိုက္ကာ အေဆာတလ်င္ ေျပာဆိုေနသည့္သေဘာ မျဖစ္ေလရေအာင္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ အေျခအေနကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ ေလ့လာၿပီး ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီက ဆက္သြယ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၅။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာသာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္လည္း ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရလ်က္ရွိရာ၊ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာသံရံုးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီျခင္း ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အသိေပးတိုက္တြန္းသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ R. CORAL ARAKAN NEWS

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s