#အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့#Labour #Rights #Defenders and #Promoters #BURMA #MYANMAR

LRDP STATEMENT ON POWER HARRASSEMENT

 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့

10676313_731209023581142_4741921785452633174_n

Labour Rights Defenders and Promoters

ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FTUM) မွ ဦးမင္းလြင္ ၏
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္

၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ နံနက္၁၀နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုး (ILO) တြင္ျပဳလုပ္ေသာ Educator
Network အစည္းအေ၀းသို႕ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရး ကာ ကြယ္ျမင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ
့(LRDP) မွ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၂။ အစည္းအေ၀းမစတင္မွီ အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္း ဦးမင္းလြင္
(အလုပ္သမားသမဂၢအေရး/ လူ႕ အခြင့္အေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး –
ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္) မွ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့အား “ITUC သို ႔
၎၏အေၾကာင္းအား စာပို႔သလား” ဟု ေမးျမန္းရာ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္႔မွ “စာပို႔
ခဲ႔ေႀကာင္း” ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းအေပၚ ရင့္သီးေသာစကားလံုးမ်ား၊
ရိုင္းျပေသာဆဲဆိုမူမ်ားျဖင့္ေျပာဆိုျပီး ဦးမင္းလြင္ မွ
ေဒၚအိေရႊစင္ညႊန္႔အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လူမဆန္ေသာအျပဳအမူျဖင့္
ထိုးၾကိတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
၃။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ITUC) ျမန္မာရုံးခြဲႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္
လူ႕အခြင့္အေရးဌာနအတြင္းေရးမႈဴးအျဖစ္တာ၀န္ယူေနသည္ဆိုေသာ ဦးမင္းလြင္ သည္
ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္(LRDP) အား အိုင္အယ္လ္အိုရံုး
ပရ၀ုဏ္အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား
ရိုင္းစိုင္းေသာအျပဳအမူအေျပာအဆိုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
ထိုးၾကိတ္မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ အေနနွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္
သင့္ပါသည္။
၄။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင္တင္သူမ်ားအဖဲြ႕သည္
အလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားအား ညွိ ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအားဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္မူမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားအဖဲြ ့အစည္း(FTUM)သည္
ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တြင္အေျခစုိက္ျပီးျပည္တြင္းသို႕ေျပာင္းလာေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
ထုိအဖြဲ႕မွ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတာ၀န္ခံတစ္ဦး၏
ရိုင္းစိုိင္းေသာေျပာဆိုမူ၊ လူမိုက္ဆန္ဆန္ ကိုယ္ထိလက္
ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ ့အစည္းမ်ားသို႕
အေၾကာင္းၾကားကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူနိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၅။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ုပ္ (ITUC)
ျမန္မာျပည္ရုံးခြဲတြင္ တာ၀န္ယူေနသည့္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (FTUM) မွ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမင္းလြင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ယခုကဲ့သို႕
အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၊
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္
စိတ္မခ်ဖြယ္ရာအေျခအေနႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈရွိေၾကာင္း
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ပါ
သည္။

ဆက္သြယ္၇န္ – မင္းေက်ာ္ေအးနိုင္ (အတြင္းေရးမွဴး) – ၀၉၂၅၅၈၀၇၇၃၀
– မ်ိဳးေဇာ္(တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး) – ၀၉၄၂၀၀၆၅၈၇၆

ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္ေကာ္မတီ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s