#ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ #CC #Arakan ANP #MYANMAR #BURMA

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ CC ၈၁ ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
Congratulations to the 81 individuals on being elected to the Central Committee (CC) of Arakan National Party (ANP)!

10269467_797484720308025_889018206682910269_n10491253_797485180307979_7454581986281219486_n1969121_797484936974670_4289253684458973755_n10629596_797472006975963_6214206673534395095_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s