รศ.ดร.#ณรงค์ #เพ็ชรประเสริฐ #การโอนกิจการท่อ #แก๊ส #ไปให้ #บริษัทอื่น

การโอนกิจการท่อแก๊สไปให้บริษัทอื่น เป็นท่อเดิม กิจการเดิมแต่เปลี่ยนเจ้าของ ก็เป็นเพียงการเปลี่ยนมือการผูกขาดจาก ปตท. ไปให้บริษัทอื่นผูกขาดแทน แต่เบื้องต้นบริษัทนี้ก็ถือหุ้นโดย ปตท. 100% ในลักษณะของทุน ก็เป็นทุนผูกขาดโดย ปตท. แต่จะทำให ปตท. จ่ายภาษีน้อยลง เพราะเป็นการโอนกำไรไปไว้ที่บริษัทลูก เห็นบอกว่าจะให้รัฐบาลถือหุ้น 25% และในอนาคตให้รัฐบาลถือหุ้น 100% แต่ไม่กำหนดเวลาว่าเมือไร สงสัยจะเป็นชาติหน้าตอนบ่ายๆ ผมก็สงสัยว่า ถ้าตั้งใจจะโอนเป็นของรัฐ 100% ทำไมไม่โอนเสียเลยตอนนี้ เพราะท่อแก๊สสร้างขึ้นมาได้ก็ด้วยอำนาจรัฐ ด้วยทุนของรัฐ มันก็เป็นของรัฐมาก่อนแล้ว แต่ ปตท.ทำมั่วนิ่มยึดเป็นของ ปตท. จึงถูกฟ้องร้องให้คืนรัฐ // รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

68386_126176597435664_1801986_n

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s