#Myanmar မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊မတၲရာေဒသ၊ေညာင္ဝန္းတြင္ရဲမ်ားမွေတာင္သူမ်ားကုိ …

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊မတၲရာေဒသ၊ေညာင္ဝန္းတြင္ရဲမ်ားမွေတာင္သူမ်ားကုိ
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡမ်ား ၿဖစ္ပြား ။
==================================================
10612905_10201787527610055_2857368339952123797_n10583946_10201787528250071_410384352026321214_n10593004_10201787475248746_629856869314225981_n10534088_10201787528370074_5055752468898562036_n10565015_10201787529530103_8212880287789759860_n10441448_10201787527290047_6565375576705483201_n59780_10201787528810085_8466566060411419988_n

ယေန႔၁၀း၃၀မိနစ္တြင္၊၊ေျမသိမ္းသမားဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ၏ေျမာက္ပင့္တုိင္ၾကားမႈျဖင့္၊
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဝင္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ခဲ့သည္၊မတၲရာေဒသ၊ေညာင္ဝန္း႐ြာမွေျမသိမ္းခံထား
ရေသာေတာင္သူမ်ားရွိရာလယ္ကြင္းထဲသုိ႔ရဲအင္အား၅၀ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၿပီး၊ေတာင္
သူမ်ားကုိၿခိမ္းေျခာက္လူစုခြဲခုိင္းသည္၊ပထမဦးဆုံးရဲမ်ားမွေသနတ္မ်ားကုိမုိးေပၚေထာင္
ပစ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ေတာင္သူမ်ားရွိရာကုိတည့္တည့္ခ်ိန္႐ြယ္ကာထပ္မံပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ေတာင္သူဦးေရ၂၅ေယာက္ခဲ့ရွိေနၿပီး၊အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသနတ္က်ည္ထိ
မွန္ခဲ့သည္၊၊ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ေသာအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ၊ေဒၚသန္းၾကင္ႏုအားေတာင္သူ
မ်ားမွအေရးေပၚကုသေနရၿပီးေဆးရုံတင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ႀကသည္၊၊
ရဲမ်ားမွေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ေနရင္းေတာင္သူမ်ားကုိထပ္မံဝင္ေရာက္ထုိးႀကိတ္ဖမ္းဆီး
ရာ၊ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူဦးျမင့္ၾကည္ကုိဝုိင္းဝန္းရုိက္နွက္ဖမ္းဆီးသြားၾကေႀကာင္း၊
ထုိကဲ့သုိ႔ရဲမ်ားမွအၾကမ္းဖက္ေနသည္ကုိ႐ြာတြင္းေနေတာင္သူမ်ားၾကားသိခဲ့ရၿပီးထိပ္တုိက္
ရင္ဆုိင္ရာေနရာသုိ႔ေတာင္သူမ်ားထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ရာ၊ရဲမ်ားနွင့္ထပ္မံ၍ရုန္းရင္းဆန္ခတ္
ၿဖစ္ပြားခဲ႔ၾကၿပီး၊ရဲမ်ားကုိယ္လြတ္ရုန္းေရွာင္တိမ္းသြားၾကသည္။
ယခုအခါရဲမ်ားသည္၊ေညာင္ဝန္း႐ြာတြင္းရွိ၊အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းအမွတ္
(၃၅)နွင့္သုခိတၲာရုံဘုန္ႀကီးေက်ာင္းထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေနသည့္အတြက္႐ြာသားမ်ားမွ
ဖမ္းဆီးထားခံရေသာေတာင္သူဦးျမင့္ၾကည္ကုိလြတ္ေပးေရးပိတ္ဆုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ႀကသည္။
ေတာင္သူဦးျမင့္ၾကည္အားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဖမ္းဆီးကစဥ့္ကူးျမဳိ႕နယ္၊လက္ပံလွရဲစခန္းကုိဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားသည္၊၊ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊ေဒၚစိန္ႏု၊ေဒၚစိန္ဥ၊ေဒၚၾကည္ၾကည္၊
ေဒၚပု၊ေဒၚစန္းယုေမာ္နွင့္ကုိစန္းစုိးတုိ႔မွာရဲမ်ား၏အၾကမ္းဖက္ရုိက္နွက္မႈေၾကာင့္ေပါက္ၿပဲ
ဒဏ္ရာမ်ားရရွိထားၿပီးေက်း႐ြာတြင္း၌ေဆးကုသခံေနရသည္၊၊
ရဲမ်ားမွအၾကမ္းဖက္ရုိက္နွက္ေနစဥ္ေက်း႐ြာတြင္းမွ႐ြာသားမ်ားထြက္၍႐ြာသားမ်ားျပန္ဝုိင္း
သည့့္အခါ၊ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ႐ြာထဲတြင္ရွိေသာသုခိတၲာရုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္အလကအမွတ္၃၅
ထဲသုိ႔ဝင္ေျပးေပါင္းအားၾကၿပီး၊ရဲအမ်ားစုမွာေက်း႐ြာနွင့္ေဝးရာေတာင္ယာအစပ္မ်ားကုိ

ထြက္ေျပးၾကသည္။
႐ြာသားမ်ားမွဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင္စာသင္ေက်ာင္းထဲတြင္ပိတ္မိေနေသာရဲ၃၇ဦးအား
ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီးေက်း႐ြာကင္းမ်ားတင္းၾကပ္စြာခ်ထားလုိက္ၿပီးဦးျမင့္ၾကည္အားလြတ္ေပး
ရန္ေတာင္းဆုိရာ၊လက္ပံလွရဲစခန္းမွဦးျမင့္ၾကည္အားကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ေမးျမန္းကာျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္၊ရဲ၃၇ေယာက္ကုိပိတ္ဆု႔ိထားေသာေတာင္သူ
မ်ားေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့သည္။
ညေန(၆)နာရီီခန္.တြင္ ယေန႔မနက္၁၁နာရီဝန္းက်င္မွစ၍စဥ့္ကူးေဒသခံေတာင္သူလယ္
သမားမ်ားကုိေသနတ္ျဖင့္ပစ္၊ဒုတ္နွင့္ရုိက္အႀကမ္းဖက္ခဲ့ေသာရဲအင္အား၂၀၀ေက်ာ္
ၿပန္လည္ဆုတ္ခြာၿပီ၊၊ေဒသခံေတာင္္သူမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္ခဲ့ေသာရဲမ်ားထဲမွရဲ၃၇ဦးသည္
ေညာင္ဝန္း႐ြာရွိ၊သုခိတၲာရုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ခုိေအာင္းေနရာလူထုၿကီးမွေသနတ္ျဖင့္
ပစ္ခတ္မိန္႔ေပးသူ၊ပစ္ခတ္သူ၊ေနာက္ကြယ္ကၫြန္ၾကားသူမ်ားအားေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ၊
ပစ္ခတ္သူနွင့္ပစ္ခတ္မိန္႔စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိခဲ့ႀကပါသည္။၊
ေတာင္သူမ်ားနွင့္ရဲတပ္ဖဲြ.တုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္
—————————————————————–
၁၊ရဲမ်ားမွအၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္၍ေသနတ္ဒဏ္္ရာရသူေဒၚစန္းၾကင္ႏု၏က်န္းမာေရး
ကုသမႈလုိအပ္ခ်က္။
၂၊ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္၍ထြက္ေျပးရာတြင္ဘုန္းႀကီးနွင့္စာသင္ေက်ာင္းအားရုိက္ခ်ဳိး
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္အေဆာင္အဦးျပင္ဆင္စရိတ္။
၃၊ေက်း႐ြာတြင္းေနေသာေတာင္သူမ်ားအားပစ္ခတ္အၾကမ္းဖက္ခတ္သူနွင့္တာဝန္ရွိ
သူမ်ားအားအေရးယူေပးရန္။
၄၊အၾကမ္းရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအားလူထုမွတရားစြဲဆုိေရးအားသက္ေသခံရန္တုိ႔ကုိလူထု
ေရွ႔ေမွာက္တြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံဝန္လက္မွတ္ေရးထုိး
ခဲ့ၾကသည္၊၊
အထက္ပါေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိရဲတပ္ဖြဲ ့မွ၁၅၊၈၊၂၀၁၄ရက္မနက္ျဖန္
တြင္စတင္အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္၍ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုကတိျပဳေသာေၾကာင့္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအားပိတ္ဆုိ႔ထားေသာလူထုမွရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အၾကမ္းဖက္သမား၃၇ဦးအား၊
မဲွ.တစ္ေပါက္မစြန္း၊မထိခုိက္မနစ္နာေစပဲေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္၃၇ဦးျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္႐ြာအျပင္ဘက္ေတာင္ယာမ်ားတြင္တပ္စြဲ
ထားေသာရဲတပ္၀င္မ်ားလည္းျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ႀကေႀကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
သတင္းဓါတ္ပုံ- ကုိဟန္၀င္းေအာင္ cr.
Kyaw Swar Myint

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s