ေၿခေထာက္တြင္ ဘုရားပံုမ်ားတက္တူးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားတစ္ဦးကုိ တားဆီးအေရးယူ ။

ေၿခေထာက္တြင္ ဘုရားပံုမ်ားတက္တူးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားတစ္ဦးကုိ
တားဆီးအေရးယူ ။
===============================================
ေၿခေထာက္တြင္ ဘုရားပံုမ်ားတက္တူးထိုးထားေသာ ကေနဒါ နိုင္ငံသားတစ္ဦးအား
ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏တုိင္ႀကားခ်က္အရ ရွမ္းၿပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ.နယ္ရိွ နႏၵဝန္ဟိုတယ္တြင္တည္းခုိေနစဥ္ေတြ.ရိွရၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံဧည့္ လမ္းညႊန္ အသင္း
MGTA နွင့္ ရွမ္းေတာင္ MGTA မွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ား၊ လဝက မ်ား
ပူးေပါင္း၍ တားဆီးအေရးယူမႈ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွေႀကာင္း
သတင္းရရိွပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ- ကုိႏိုင္ေက်ာ္ေဇယ် 10559706_10201720194446768_5753441099009088411_n10526070_10201720195006782_6436156431386763161_n10487424_10201720178246363_5431863753843651079_n10511316_10201720162565971_6578400638673355594_n10408794_10201720178606372_3442030919764908793_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s