#မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားအေရးကိစၥ သံရုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္- #MALAYSIA

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားအေရးကိစၥ ကြာလာလမ္ပူရွိ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးႏွင့္ စစ္သံမွဴးတို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံ၍ ေအာက္ပါ အခ်က္(၂) ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

● ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊

● ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ တရားခံမ်ားကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာ၍ မျဖစ္မေန သြားလာရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ား အလိုက္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာသတင္းအေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ေကာလဟာလ မမွန္သတင္းမ်ားကိုလည္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္လ်က္ မိမိတို႔လုံျခဳံေရးအတြက္ အထူးဂရုျပဳ သတိထား သြားလာေနထိုင္ၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာင္ထားသည္။

10421443_645086372255121_5969216058837833727_n

[Read More:http://myanmarembassy-kl.org/?p=955%5D

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s