#เปิด #จดทะเบียนแรงงาน #ต่างด้าวไป #ถึงวันที่ #30 ก.ค. 57

เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปถึงวันที่ 30 ก.ค. 57
พิสูจน์สัญชาติ ภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว
บัตรทำงานแบบใหม่ของแรงงานต่างด้าว..โดยสีด้านหน้าสีชมพูเหมือนกัน แต่ด้านหลังสีต่างกัน
1.พม่า ด้านหลัง สีเขียว
2.ลาว ด้านหลัง สีฟ้า
3.กัมพูชา ด้านหลัง สีน้ำตาล
***หมายเหตุ… เด็ก ด้านหลังเป็นสีฟ้า ตรากรมการปกครอง มท.
ความรู้รอบตัว ครับ..ขั้นตอน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 60 วัน
– กรอกทะเบียนประวัติ
– รับบัตรคิว
– ตรวจปัสสาวะ
– บันทึกข้อมูล
– ถ่ายรูป
– ออก ทร.38/1
– ทำบัตรประกันสุขภาพ
– รับใบอนุญาตทำงาน ชั่วคราว 60 วัน
– ด้านหน้าบัตรสีชมพูเหมือนกัน แต่
ด้านหลังบัตรเมียนมาร์-สีเขียว, ลาว-สีฟ้า, กัมพูชา-สีน้ำตาล
ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ได้รับ ทร.38/1 จำนวน 80 บาท และ…ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว 60 วัน ราคาไม่เกิน 225 บาท
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพไม่เกิน 3 เดือน 500 บาท
รวม 1,305 บาท ส่วนผู้ติดตาม 1,080 บาท เนื่องจากไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน
***นำพาสปอร์ตไปขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้ 1 ปี

10460460_598255043621303_3462565903343571257_n10525584_598255150287959_3720963914331078367_n10532359_598255083621299_2954878349475263701_n10152004_1467246566851106_3707482219505357219_n

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s