#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #77/2557

ศุกร์ 4/7/57 .. ( 14.30 น. )

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 77/2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ..และ…. cr. cathay mee

10530779_597665507013590_867647289444334582_n

 

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 78/2557

ประกาศ คสช. ฉบับ ที่ ๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๗

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s