#ผู้ถือหนังสือเดินทาง #ไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามปกติ

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามปกติ

ตามที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยบางประเภทไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ ภายหลังการออกมาตรการระงับการเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visits) นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทั่วไปของไทยยังสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามกฎระเบียบการขอรับการตรวจลงตรา (visa) ของแต่ละประเทศดังเดิม

61367_500526919987321_1754830470_n10502016_799908476715829_4612612426987396905_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s