#คำสั่ง #คสช. #ฉบับที่ #81 #โยกย้ายข้าราชการอีกชุด

คสช. สั่งเด้งอีกชุด ปลัดคมนาคมฯ-อธิบดีสรรพากร โดนด้วย
โพสต์เมื่อ : 30 มิถุนายน 2557 เวลา 21:11:03
รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิก คลิกที่นี่ <<

1907365_595347530578721_1550559936861039032_n

10441277_284889615023317_896470792784142486_n

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

คสช. มีคำสั่งฉบับที่ 81 โยกย้ายข้าราชการอีกชุด ปลัดคมนาคม-ทรัพยากรฯ-อธิบดีสรรพากร โดนด้วย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งฉบับที่ 81 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการ ประกอบด้วย

1. ให้นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โชติ ตราชู
นายโชติ ตราชู
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก e-learning.deqp.go.th

2. ให้นายโชติ ตราชู พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สุทธิชัย สังขมณี
นายสุทธิชัย สังขมณี
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กรมสรรพากร

3. ให้นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

4. ให้นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

5. ให้นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงคมนาคม

6. ให้นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ให้นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

9. ให้นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10. ให้นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากร

11. ให้นายประสงค์ พูนธเนศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดำรงตำแห่งอธิบดีกรมสรรพากร

12. ให้นายกุลิศ สมบัติศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำรงตแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

13. ให้นายพีรพัฒน์ พรสิริเลิศกิจ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน

14. ให้สุเมธ มโหสถ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน cr. ต่อต้านคนโกง ขจัดขบวนการคอรัปชั่นให้หมดชาติ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s