#คสช. #หมอพรทิพย์” #เด้ง #หมอเอนก”

NCPO transfers Pornthip Rojanasunand, prominent pathologist, back to post as director-general of Central Institute of Forensic Science

10369199_589574484489359_7449801782490965948_n

ศุกร์ 20/6/57 … ( คสช.ย้ายสลับซี 10 คืนเก้าอี้ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ “หมอพรทิพย์” เด้ง “หมอเอนก” เข้ากรุผู้ตรวจ )

คสช. มีคำสั่งให้คืนตำแหน่ง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.. ให้พญ.คุณหญิงพรทิพย์ แล้วให้ “น.พ.เอนก ยมจินดา” ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

สำหรับ หนังสือคำสั่งระบุว่า ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ได้เสนอเรื่อง การช่วยราชการชองกระทรวงยุติธรรม โดยเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตลอดจนสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการกำหนดนโยบายระดับชาติ รวมทั้งเป็นการปรับย้ายหมุนเวียนบุคลากรภายในของกระทรวงยุติธรรม จึงมีมติให้ น.พ.เอนก มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยให้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปก่อน และให้พญ.คุณหญิงพรทิพย์มาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่วันที่คสช.มีมติ เป็นต้นไป (20/6/57)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s