#ที่ดิน #5 #รมต. #จำนำข้าว #นิวัฒน์ธำรง-ภูมิ” 15 แปลง #ปู” 14 แปลง 117ล.

เปิดข้อมูลที่ดินล่าสุด 5 รมต.เอี่ยวโครงการจำนำข้าว ก่อน ป.ป.ช. ตั้งอนุฯสอบเชิงลึก ! “นิวัฒน์ธำรง–ภูมิ” มากสุด 15 แปลง “ยิ่งลักษณ์” 14 แปลง 117 ล้าน “ยรรยง” น้อยสุด 1 แปลง 3 ล้าน

ในบรรดารัฐมนตรี 4 ราย คือ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ นายยรรยง พวงราช และนายภูมิ สาระผล ที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว และถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุฯไต่สวนเชิงลึก รวมกับ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ในขณะนี้

พบว่า นายนิวัฒน์ธำรง ครอบครองที่ดินเยอะที่สุด (รวมของคู่สมรส) 15 แปลง 23 ล้านบาท เท่ากับนายภูมิ (รวมของคู่สมรส) 15 แปลง 16 ล้านบาท รองลงมาเป็นน.ส.ยิ่งลักษณ์ 14 แปลง 117 ล้านบาท นายบุญทรง 4 แปลง (เป็นของคู่สมรส) 12 ล้านบาท และนายยรรยง ครอบครองที่ดินน้อยที่สุดเพียง 1 แปลง 3 ล้านบาท
(อ่านประกอบ : ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบทรัพย์สินครม.คดีข้าว สรุปปมนาฬิกา 2.5ล.“ปู”19 มิ.ย.)

สำนักข่าวอิศรา http://www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินล่าสุดของรัฐมนตรี 4 คน และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามที่แจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. พบรายละเอียดดังนี้

1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า ครอบครองที่ดินทั้งสิ้น 14 แปลง มี 5 แปลงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แปลงอยู่ในจังหวัดเชียงราย 5 แปลงอยู่ในกรุงเทพมหานคร และอีก 2 แปลงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 117,186,350 บาท

 

PIC-ทดนยงลกษณ-1

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่า ในโฉนดที่ดินเลขที่ 9494 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 3,237,000 บาท มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน 3 คน คือ นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร และน.ส.ทัศนีย์ ชินวัตร (น้องสาว) และ น.ส.ยิ่งลักษณ์

2.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า ครอบครองที่ดินทั้งสิ้น 15 แปลง (รวมของคู่สมรส) มี 6 แปลงอยู่ในกรุงเทพฯ 2 แปลงอยู่ในจังหวัดชลบุรี 2 แปลงอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 3 แปลงอยู่ในจังหวัดนครนายก และ 2 แปลงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

แบ่งเป็นของนายนิวัฒน์ธำรง 600,000 บาท และของคู่สมรส 22,780,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 23,380,000

3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า ครอบครองที่ดินทั้งสิ้น 4 แปลง (เป็นของคู่สมรส) อยู่ในจังหวัดตากทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,214,150 บาท

PIC-ทดนบญทรง-1

4.นายยรรยง พวงราช อดีตรมช.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า ครอบครองที่ดินทั้งสิ้น 1 แปลง (เป็นของนายยรรยง) อยู่ในจังหวัดนครปฐม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

PIC-ทดนยรรยง-1

 

5.นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ระบุว่า ครอบครองที่ดินทั้งสิ้น 15 แปลง (รวมของคู่สมรส) มี 14 แปลงอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 1 แปลงในกรุงเทพฯ

แบ่งเป็นของนายภูมิ 12 แปลง มูลค่า 14,050,000 บาท ของคู่สมรส 3 แปลง มูลค่า 2,790,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,840,000 บาท

PIC-ทดน-ภม-1

ทั้งหมดนี้ คือ บรรดาทรัพย์สินที่ดินของ 5 รัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับโครงการรับจำนำข้าวตามความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

โดยขณะนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเข้าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึกเรียบร้อยแล้ว

http://www.isranews.org/investigative/investigate-asset/item/30470-yingluck_02.html#.U5711imrLDo.twitter

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s