!!!!! #อ่านการ #รายงานข่าว #รอยเตอร์ส”…

อ่านการรายงานข่าวที่สร้างความมั่นใจมากขึ้นต่อบทบาทของสื่อนอกอย่าง “รอยเตอร์ส”ที่เห็นถึง พลังของประชาชนที่สนับสนุนทหาร ในฐานะที่เป็น “พระเอก” ลองคิดดูว่า ใครเป็น “วายร้าย”

CR. UAN UAN

10387319_4307408299276_1379582482114209301_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s