#กรณีข่าวลือกลุ่มคนแต่งกายคล้ายทหารบุกยึดทรัพย์สินชาวบ้าน #ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุดรธานี

# กรณีข่าวลือกลุ่มคนแต่งกายคล้ายทหารบุกยึดทรัพย์สินชาวบ้าน ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุดรธานี

… ตามที่มีการปล่อยข่าวลือในระบบสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ว่า “มีทหารเข้าตรวจค้นบ้านเรือนและยึดทรัพย์สินประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิศัย จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุดรธานี” นั้น
… คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
… “จากการตรวจสอบกับหน่วยราชการในพื้นที่ ทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด คาดว่า การปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็นเจตนาของผู้ไม่หวังดีที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของทหาร และสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดขึ้น ซึ่งการปล่อยข่าวลือลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์”
… และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า
“ในการเข้าตรวจค้นหรือจับกุมนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีหมายศาลหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นใดแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้นทราบ ก่อนเข้าดำเนินการ และในการปฏิบัติจะเป็นการตรวจค้นร่วมกัน ทั้งตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเจ้าของสถานที่ร่วมสังเกตการณ์ในระหว่างทำการตรวจค้นด้วย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันที”
… พร้อมกันนี้ อยากขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน “อย่าได้หลงเชื่อข่าวลือใดๆ ที่ปล่อยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัด และขอให้ตรวจสอบข่าวสารกับหน่วยงานของรัฐ ก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวดังกล่าว”
… จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10372792_1459534830956990_5262873960063052376_n

https://www.facebook.com/PeaceandOrderMaintainingCommand

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s