#ประกาศ #คสช เป็น 00.01 ถึง 04.00น. มีผลตั้งแต่คืนนี้ #28พ.ค.57

ประกาศ คสช.42/2557 ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักร เป็น 00.01 ถึง 04.00น. มีผลตั้งแต่คืนนี้(28พ.ค.57) เพื่อบรรเทาผลกระทบ ปชช.

CURFEW 28.05.2014  00.01 TILL  04.00น.

Cr. แพนด้า เป็นพ่อมึงหรอสัส
Cr. แพนด้า เป็นพ่อมึงหรอสัส

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s