!!! #มีคำสั่ง #ข้อเสนอ #ให้ยึดทรัพย์คณะรัฐมนตรี #และ #แกนนำ นปช.#Chuchart #Srisaeng

อดีตตุลาการเสนอยึดทรัพย์พวกโกงชาติ น่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งที่ซ่อนขุมทรัพย์ด้วยนะ
ข้อเสนอให้ยึดทรัพย์คณะรัฐมนตรี
และแกนนำ นปช. CR.Paisal Puechmongkol

10177390_645003385581842_8060913769592733801_n

Chuchart Srisaeng

…..ขอเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินทุกประเภทของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ญาติพี่น้อง พรรคพวก บริวาร ของคณะรัฐมนตรี ของข้าราชการการเมืองทุกคน และแกนนำกลุ่ม นปช. ทุกคน
…..โดยให้ผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์นำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการประอาชีพโดยชอบด้วกฎหมายต่อคณะกรรมการ ปปช. ภายในกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีคำสั่ง
…..ให้คณะกรรมการ ปปช. มีหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว ถ้าผู้ใดไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ฟังได้ว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการประกอบอาชีพโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ครับ -/-https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=497461873713377&id=100003487051857

1010659_346238452169054_1459181175_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s