#โครงสร้าง #คสช. #ด่วน!!! #วาสนา #นาน่วม #เขียนว่าจะมีข่าวใหญ่เวลา

กปปส. ลุมพินี

ด่วน!!!
วาสนา นาน่วม เขียนว่าจะมีข่าวใหญ่เวลา ๒๐ น จึงถามกันวุ่นทั้งเมืองว่าเรื่องใหญ่อะไร ก็ไปถามวาสนาสิ ผมนะได้แต่เดาสุ่มเพราะวันนี้ไอแพทไม่รู้วางที่ไหน ยังหาไม่เจอ จึงดูดาวไม่ได้ ก็ได้แต่เดาเอาเอง
ถ้าจะมีเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็ไม่เกินไปจาก ๖ เรื่องนี้
๑โปรดเกล้าตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธาน โดยพลเอกประยุทธ์ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพราะเรื่องมาถึงสำนักเลขาธิการนายกแล้ว คนที่ทำหน้าที่คงถ่วงไว้ไม่ได้เห็นจะเสนอลงนามรับสนองเข่้าไปทูลเกล้าแล้วก็ได้
๒ คณะครส เข้าเฝ้าถวายรายงาน(ไม่ปรากฎข่าวว่ามีหมาย)
๓ แต่งตั้ง P เป็นนายก (ไม่ปรากฎว่ามีการเสนอฯ มีแต่ประกาศใช้อำนาจนายกและ ครม)
๔ ประกาศให้นำรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมาใช้ใหม่เพื่อรองรับการบริหารราชการแผ่นดิน
๕ ประกาศยึดหรืออายัดทรัพย์พวกขี้โกง
๖ เพิกถอนหนังสือเดินทางของพวกหลบหนีไม่มารายงานตัวซึ่งอาจรวมถึงพาสปอร์ต พตท ทักษิน และขอให้มิตรประเทศส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยกลับมาประเทศไทย
ก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกประตูไหน แต่คงไม่ไกลไปจาก ๖ กรณีนี้แน่

 

 

พันเอก วินธัย สุวารี และ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. อ่านประกาศ คสช. กรณี บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ ผบทบ. หัวหน้า คสช. ที่ทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ จัดโครงสรัางการทำงายของคสช.เป็นเสมือนรัฐบาลชั่วคราว

โดยแบ่งงานให้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ผบสส.คุม ฝ่ายความมั่นคง
มีการจัดตั้งกองกำลังทหาร โดยแบ่งเป็น
กองกำลังทัพภาค 1-2-3-4 มี พล ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาค 1 เป็น ผบ.กองกำลัง
พล.ร.อ.ณรงค์ ผบทร.คุมสังคมจิตวิทยา
พล อ.อ.ประจิน ผบทอ. คุมเศรษฐกิจ
พล.ต.อ.อดุลย์ ผบตร.เป็นฝ่ายกิจการพิเศษ
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบทบ.คุมกฏหมายและ คดียุติธรรม
พล.อ.ประยุทธ์ ขอปลัดกระทรวง ทุกกระทรวงช่วยกันทำงาน เพื่อปฏิรูปในทุกส่วน ให้บ้านเมือง เรียบร้อย ก่อน จากนั้น จะจัดให้มีการเลือกตั้ง…Paisal Puechmongkol

โครงสร้างประเทศ ชั่วคราว นี้ แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย กับอีก 1 หน่วยขึ้นตรง ได้แก่
1. ฝ่ายความมั่นคง คือ กห.-มท.-กต.-ICT มีผบ.สส.รับผิดชอบ
2. เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 7 กระทรวง คลัง-พาณิชย์-อุตฯ-เกษตรฯ-แรงงาน-คมนาคม-พลังงาน มีผบ.ทบ.รับผิดชอบ
3. ฝ่ายสังคมและจิตวิทยา คือ ก.ศึกษา-สธ.-พม มีผบ.ทร. รับผิดชอบ
4. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คือ ก.ยุติธรรม-อสส.-ปปง. มีพล.อ.ไพบูลย์ ผช.ผบ.ทบ. รับผิดชอบ
5. ฝ่ายกิจการพิเศษ คือ สำนักนายกฯ เว้นสำนักงบฯ มี ผบ.ตร. รับผิดชอบ
6. หน่วยขึ้นตรง เช่น กอ.รมน.-สมช.-สำนักข่าวกรอง-สำนักงบฯ-สตช. มี พล.อ.ประยุทธ์ รับผิดชอบ เอง

พล.อ.ประยุทธ์ ผบทบ. และหัวหน้า คสช. ที่มีอำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรี จะจ่ายเงินให้ชาวนา โครงการรับจำนำข้าว ยันจะทำให้เสร็จใน 15-20 วัน โดยขอให้ ข้าราชการ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ และให้ดสียสละ ทำงานในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ด้วย ยัน จะปฏิรูปการเมือง โครงสร้าง ต่างๆ ให้บ่านเมืองเรียบร้อยก่อน แล้วเลือกตั้ง….ฟังคล้ายๆ สิ่งที่ ลุงกำนัน เคยเสนอ นะเนี่ย. แต่อย่างน้อยก็ช่วยชาวนา ก่อน

10370452_573374836109324_4906531513853653856_n

10277676_573358239444317_1498695771339068242_n

 

##########################

 

 

10305184_1415207575430126_1549875773959515834_n

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s