#ด่วน! #ถึง … #เจ้า #หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ #ท่าน

 

( 20.35 น.) ถึง … เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน

ช่วยกรุณาดำเนินคดี-ปิดตายเฟส @ นะโม ตัสสะ ให้ที.. พร้อมกับดำเนินคดีอาญาต่างๆ ..ซึ่งเฟสนี้เป็นเฟสหลักยุยงปลุกปั่น ชี้เป้าทหาร รายละเอียดต่างๆตามลิงค์ด้านล่าง อาศัยว่ามีผัวเป็นตำรวจเป็นแบล๊คให้ ผมก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนทีนัยดี เบื่อ!! โยนกันไปโยนกันมา

ถ้าผู้เกี่ยวข้องเห็นข้อความนี้ จงกรุณาปิดเฟสนี้ให้ตายไปจากเฟสบุ๊คทันที.. หรือจะปิดตายเฟสผมกับเฟสมันให้ตายไปพร้อมกันก็ได้ OK. ยอม!!

#อย่าให้พวกชั่วๆได้มีที่ยืนบนผืนแผ่นดินไทยนี้ cr. cathay mee

https://www.facebook.com/namo.tassa.161?fref=ts

10247360_573336352779839_59981552248793244_n

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s