#thaiuprising #รื่องเล่าของนาย #ทองเหรียญ #ตอนที่ 5 #กำเนิดชีวิตหมอทหารของนายทองเหรียญ

รื่องเล่าของนายทองเหรียญ ตอนที่ 5 กำเนิดชีวิตหมอทหารของนายทองเหรียญ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล …พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ความว่า
“ เดิมทางทหารมีความจำเป็นที่จะรับสมัครแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลทหารและกิจการของทหาร เพราะว่าเวลารับสมัครแล้วไม่มีใครสมัคร และทำไม ไม่มีใครสมัคร ก็เข้าใจว่า เพราะว่าการเป็นแพทย์ทหารนั้นเหนื่อย การเป็นแพทย์นี้ก็เหนื่อยอยู่แล้ว คือต้องรักษาพยาบาลคนไข้ ไม่เลือก มีงานในเวลาราชการแล้ว นอกเวลาราชการก็ต้องมีงานอีก นอกจากนั้นเป็นแพทย์ทหารก็ยังมีว่า ต้องออกไปปฏิบัติงานสนาม ซึ่งอาจต้องฝ่าอันตราย คนเราที่จะต้องฝ่าอันตรายก็อาจกลัวได้ อาจเสียวว่าอาจต้องเสียชีวิต หรือจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้เวลาเป็นแพทย์ทหาร ไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็ต้องปฏิบัติงานของตน เครื่องมือเครื่องใช้ก็อาจจะไม่ครบถ้วน ก็เกิดความรู้สึกที่ท้อใจ เพราะว่าเรียนมาแล้วมีความรู้ดี ไม่สามารถที่จะเรียนต่อ ไม่สามารถที่จะค้นคว้า ไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใหญ่โต นอกจากนั้นก็มีอื่นๆ ก็คือเงินเดือนไม่มาก ทั้งการไปดูงานเมืองนอกก็ไม่ค่อยมีนัก ฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากเป็นแพทย์ทหาร ก็มีความจำเป็นที่จะมีแพทย์ทหารทางราชการทหาร ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านวิชานี้ ซึ่งก็มีเหตุผลอยู่เมื่อมีการแสดงความไม่พอใจ หรือไม่เห็นด้วยในการนี้ก็ทำตาม คือระงับการเรียนในมหาวิทยาลัย ก็เป็นอันว่าการวุ่นวายก็ได้ผลดีคือ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งจุดประสงค์อันนี้ก็ไม่ต้องขอบอกว่า ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คิดเอาเอง ครั้นมาถึงเวลาที่บอกว่าไม่มาฝากแล้ว ทางราชการทหารจะตั้งโรงเรียนแพทย์เอง คือ โรงเรียนสำหรับแพทย์ทหาร ก็เกิดโวยวายขึ้นมาใหม่ โวยวายว่าทำไมทหารต้องมีแพทย์ทหาร มีโรงเรียนแพทย์ทหารตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ในการที่ทหารมาฝากเรียนก็มากินที่คนอื่น เมื่อกินที่คนอื่นเขาก็ต้องทำที่ที่อื่น ไม่มาเบียดเบียน ทำไมเมื่อเขาตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาจะต้องโวยวาย อันนี้ก็ต้องมีเหตุผลในสมอง ไม่ขอผ่าสมองดูว่า คิดถูกหรือไม่ถูก หรืออาจเป็นคนละคนก็ได้ หรืออาจไม่ได้ทันคิดว่าคำพูดสองอย่างนี้มันขัดกัน ฉะนั้นก็ถึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า ถ้าจะคิดอะไรหรือจะปฏิบัติการใดๆ ก็ขอให้คิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเอาอะไรแน่ ถ้าเอาอะไรแน่แล้วก็ปฏิบัติไปจะได้ผลดี “
ด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันนั้น ได้กลายเป็นกำเนิดของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2518 …และถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานกำเนิดชีวิตหมอทหารของผมด้วย
ชีวิตของผมมีวันนี้ได้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผมอยากจะกราบบังคมทูลต่อพระองค์ท่านสักครั้ง แต่คงทำได้เพียงแค่กราบบังคมทูลไว้ในบันทึกเรื่องเล่าของนายทองเหรียญ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2557 เท่านั้นว่า
“ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา อดีตหัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 5 ขอกราบบังคมทูลต่อฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า …โรงเรียนแพทย์ทหารที่ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานกำเนิดขึ้นนั้น ได้ให้กำเนิดชีวิตแพทย์ทหารแก่ข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะสถาบันแห่งนี้ ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า เปลี่ยนไปจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีอนาคต …ได้กลายเป็นแพทย์ทหาร ที่มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษ …ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ทหาร ดูแลรักษา ทั้งทหาร และพสกนิกรของฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งในพื้นที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนและพื้นส่วนกลาง …ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทอย่างเคร่งครัด และเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างเป็นลำดับ ได้เป็นทั้งครูทหาร , ผู้บังคับกองพัน และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ …ถึงแม้วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ลาออกจากราชการทหารไปอยู่ในภาคเอกชนแล้ว แต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่เคยเสื่อมคลาย ข้าพระพุทธเจ้ายังคงพร้อมรับใช้ชาติ และดูแลพสกนิกรของฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อให้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้สมหวังดั่งพระราชหฤทัยทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

10390102_897648666928174_2019154762511200386_n10312469_897646060261768_1443083899186752505_n10307217_897645520261822_5313628514488041968_n1506952_897648153594892_6470342622809708446_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s