#เหตุการณ์แผ่นดิน อ.#แม่สรวย จ. #เชียงราย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(km.) Phase บริเวณศูนย์กลาง
2014-05-12 21:42:20
2014-05-12 14:42:20 UTC 3.8 19.63 99.59 8 7 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 21:23:24
2014-05-12 14:23:24 UTC 3.8 19.77 99.70 6 7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-05-12 19:17:47
2014-05-12 12:17:47 UTC 2.7 19.77 99.72 5 7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-05-12 18:38:36
2014-05-12 11:38:36 UTC 3.1 19.67 99.67 2 10 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-05-12 18:05:29
2014-05-12 11:05:29 UTC 5.0 19.80 99.72 8 10 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-05-12 17:28:53
2014-05-12 10:28:53 UTC 2.5 19.72 99.70 2 8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-05-12 16:13:11
2014-05-12 09:13:11 UTC 2.9 19.67 99.64 1 7 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-05-12 12:46:39
2014-05-12 05:46:39 UTC 3.9 19.68 99.60 11 8 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 11:44:22
2014-05-12 04:44:22 UTC 3.2 19.71 99.70 2 10 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-05-12 11:03:55
2014-05-12 04:03:55 UTC 2.7 19.68 99.61 8 11 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 09:47:27
2014-05-12 02:47:27 UTC 4.0 19.60 99.71 5 13 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-05-12 07:41:31
2014-05-12 00:41:31 UTC 2.0 19.53 99.60 5 12 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 07:08:08
2014-05-12 00:08:08 UTC 2.5 19.81 99.55 5 15 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 07:05:39
2014-05-12 00:05:39 UTC 2.6 19.74 99.61 5 15 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 02:29:18
2014-05-11 19:29:18 UTC 3.3 19.73 99.60 2 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2014-05-12 02:28:11
2014-05-11 19:28:11 UTC 2.9 19.66 99.63 6 7 อ.พาน จ.เชียงราย
2014-05-12 00:39:14
2014-05-11 17:39:14 UTC 2.7 19.76 99.67 5 8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2014-05-12 00:05:48
2014-05-11 17:05:48 UTC 2.0 19.61 99.65 4 9 อ.พาน จ.เชียงราย

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s