#นายสุรชัย #เลี้ยงบุญเลิศชัย” ได้รับเลือกเป็น #ประธานวุฒิสภาคนใหม่ด้วยคะแนน

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานวุฒิสภา
คนใหม่ สายกลุ่ม 40 สว

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือก “นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย” เป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่ ด้วยคะแนน 96:51 เสียง

ยินดีด้วยครับ อย่าทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับ. CR.Pisak Pipat

923238_469671506497764_6835729268668382149_n

10253844_565078716938936_8534975880678363222_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s