7/5/57#ครม. #คนที่ #เหลืออยู่อีก #24 คน / #พ้นสภาพไป #10 คน

7/5/57….(ครม. คนที่เหลืออยู่อีก 24 คน / พ้นสภาพไป 10 คน )

 

cr. Panus K Kob
cr.Panus K Kob

10246393_790737910945028_8624514830640127638_n

ครม.ชุดปัจจุบันที่ยังคงเหลืออยู่ (ไม่ได้อยู่ร่วม ครม.ยิ่งลักษณ์ 1)
1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์
2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ
3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ
4. นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักฯ และรมช.เกษตรฯ
5. นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รมว.กระทรวงคมนาคม
6. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ
7. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.กระทรวงพลังงาน
8. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย
9. นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม
10. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกฯ และ รมว.เกษตรฯ
11. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง
12. นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง
13. นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยว
14. นางปวีณา หงสกุล รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
15. พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม
16. นายพ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม
17. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์
18. นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์
19. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย
20. นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม
21. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ
22. น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข
23. นายสรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข
24. นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม

รายชื่อคนที่ศาลฯ สั่งให้ #พ้นสภาพ
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร์
2. นายกิตติรัตน์ ณ.ระนอง
3. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
4. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
5. นายปลอดประสพ สุรัสดี
6. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
7. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
8. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
9. นายสันติ พร้อมพัฒน์
10. นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ขอให้โชคดีนะ ถ้ายังดื้อจะเลือกตั้งอีก!! cr.cathay mee

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s